בא

/Tag: בא

Shabbos Newsletter Parshas Bo 5778

Shabbos Newsletter Parshas Bo 5778 This issue is dedicated in honor of Elisha Seltzer’s Bar Mitzvah by his Grandparents Stephen and Sandra Seltzer You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Erev Shabbos at 12:30, 16:45 Mazel Tov to Elisha Seltzer on his becoming a Bar Mitzvah. [...]

By | 2018-03-25T22:06:13+03:00 January 18th, 2018|Announcements, Schedule|0 Comments

Drawing Light from the Darkness

וּלְכָל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הָיָה אוֹר, בְּמוֹשְׁבֹתָם. (שְׁמוֹת י:כג) But all the children of Israel had light in their dwellings. (Exodus 10:23) During the plague of darkness there was a thick darkness throughout the land of Egypt. Hashem made a special miracle and illuminated the area where the Jews were. The Chasam Sofer asks, why was this [...]

By | 2018-03-25T22:06:15+03:00 January 18th, 2018|Rav's Blog|0 Comments

למשוך אור מהחושך

וּלְכָל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הָיָה אוֹר, בְּמוֹשְׁבֹתָם. (שְׁמוֹת י:כג) במכת חושך היה חושך סמיך בכל רחבי מצרים, וה' עשה נס מיוחד להאיר את המקומות שבהם היו בני ישראל. . ה"חתם סופר" שואל, למה עשה ה' את הנס בדרך הזו? למה הוא לא פשוט עיוור את כל המצרים על מנת לקבל את אותן תוצאות? המדע מלמד אותנו שאנשים [...]

By | 2018-01-18T16:24:41+02:00 January 18th, 2018|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Bo 5777

Shabbos Newsletter Parshas Bo 5777 You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Friday at 12:30 and 17:01 Shabbos Shiurim: The Rav’s shiur on Beis Elokim written by the Mabit takes place this and every Shabbos at about 07:50 The Rav’s shiur on Pele Yoetz at 16:20 [...]

By | 2018-03-25T22:09:49+03:00 February 2nd, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

What’s New?

In this parsha the Torah gives us the first mitzvah, of “Kiddush Hachodesh” (“hachodesh hazeh lachem”). The word for “month” (חֹדֶשׁ) comes from the word “new” (חָדַשׁ), and the mitzvah is referring to the reappearance of the new moon. Many of us are familiar with the idea that each month in a lunar year represents [...]

By | 2018-03-25T22:09:51+03:00 February 2nd, 2017|Rav's Blog|0 Comments

מה חדש?

"החודש הזה לכם, ראש חודשים: ראשון הוא לכם, לחודשי השנה" (שמות י"ב ב') בפרשה זו קבלנו את המצווה הראשונה כ'בני ישראל', "קידוש החודש". המלה חֹדֶשׁ באה מהשורש 'לחדש', והמצווה הזאת מתייחסת לחידושו של הירח. אנחנו מכירים את ההבדל בין חודש בשנה הירחית שהירח באמת מתחדש , לבין "חודש" בשנה השימשית שהוא רק חלוקה אקראית של [...]

By | 2017-02-02T19:47:07+02:00 February 2nd, 2017|Rav's Blog|0 Comments

Happy for Him, Credit to Me

עַד בְּכוֹר הַשְּׁבִי אֲשֶׁר בְּבֵית הַבּוֹר (שמות יב:כט) ...וְעַל דַּהֲווֹ חָדָן בְּשִׁעְבּוּדְהוֹן דְּיִשְרָאֵל לָקוּ אוּף (תרגום יונתן שמות יב:כט) ...And on that which they were happy with the enslavement of the Jews they were smitten—even they... What is so terrible about being “happy” with the enslavement of the Jews? The Torah does not even say [...]

By | 2018-03-25T22:13:25+03:00 January 14th, 2016|Rav's Blog|0 Comments

בלי לעשות – כאילו לעשות

עַד בְּכוֹר הַשְּׁבִי אֲשֶׁר בְּבֵית הַבּוֹר (שמות יב:כט) ...וְעַל דַּהֲווֹ חָדָן בְּשִׁעְבּוּדְהוֹן דְּיִשְרָאֵל לָקוּ אוּף (תרגום יונתן שמות יב:כט) ...ובעבור זה ששמחו על שעבודם של בני ישראל, לקו גם [הם] ... בואו נבין, מה כל כך בעייתי בשמחתם של שבויי מצרים? לא מצאנו שום רמז ששבויים אלו תרמו לשעבוד בני ישראל בכלל. אז מה עשו [...]

By | 2016-01-14T22:06:11+02:00 January 14th, 2016|Rav's Blog|0 Comments

למען תספרו

קיימת מצוה של סיפור יציאת מצרים בליל הסדר. חיוב זה נלמד מפסוקים בפרשתנו. מלבד עצם הסיפור, אנו מקיימים כל מיני מעשים והנהגות כדי להמחיש את הסיפור, ובזה, מחזקים את אמונתנו. אומר ספר החינוך – "אדם נפעל כפי פעולותיו" בעל ספר ההפלאה מרחיב את רעיון זה ומפרש את הפסוקים הבאים: ”כִּי אֲנִי הִכְבַּדְתִּי אֶת לִבּוֹ...“ ”לְמַעַן [...]

By | 2015-01-22T23:30:56+02:00 January 22nd, 2015|Rav's Blog|0 Comments

A Story To Tell

We have a mitzvah of sipur yetzias Mitzrayim (telling the story of the exodus from Egypt) on Seder night. This obligation is learned from pesukim in this week’s parsha. Aside from retelling the story, there are many acts that we do to focus us on the story of Yetzias Mitzrayim. In doing so, the Chinuch [...]

By | 2018-03-25T22:16:26+03:00 January 22nd, 2015|Rav's Blog|0 Comments