במדבר

/Tag: במדבר

Shabbos Newsletter Parshas Bamidbar 5779

Shabbos Newsletter Parshas Bamidbar 5779 Reminders: Mishmar with the Rav 21:15 Tonight! Come tonight to Ahavas Shalom for Torah, Food and Drink! Friday Morning: 08:15 Shacharis with the Rav 09:15-09:45 Parsha Shiur with the Rav 10:00-11:00 Private Meetings. Please contact Mrs. Zakoo to see if there is any space left. Sponsorships are available for Mishmar [...]

By |2019-05-30T18:24:00+02:00May 30th, 2019|Announcements, Schedule|0 Comments

גנים מיוחדים

יש סיפור ידוע, לאחר שהרב שמעון שוואב עזב את ישיבת מיר על מנת להיות הרב בגרמניה, הוא ביקר בראדין אצל החפץ חיים לשבת. באחת השיחות שלהם, שאל אותו החפץ חיים: "למה זה שאני כהן ואתה לא?" הרב שוואב הבין כי החפץ חיים התכוון ללמד אותו לקח, וחיכה להחפץ חיים בשקט שיסביר. אמר לו חפץ חיים, [...]

By |2019-05-30T14:07:47+02:00May 30th, 2019|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Bamidbar/Shavuos 5778

Shabbos Newsletter Parshas Bamidbar & Shavuos 5778 Sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter in memory of a loved one, or for a refuah shelaymah—or any non-commercial purpose! Just 50₪ per issue. Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Erev Shabbos at 13:30, 17:45 (early) and 19:16. Shabbos Shiurim: The Rav’s shiur on Beis [...]

By |2018-05-17T21:55:33+02:00May 17th, 2018|Announcements, Schedule|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Bamidbar and Shavuos 5777

Shabbos Newsletter Parshas Bamidbar and Shavuos 5777 You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Friday at 13:30, 17:49 and 19:22 Shabbos Shiurim: The Rav’s shiur on Beis Elokim written by the Mabit takes place this and every Shabbos at about 07:50 The Rav’s new “Foundations of [...]

By |2018-03-25T22:08:39+02:00May 25th, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

Standing as One

...And the charge of the children of Israel. (Bamidbar 3:8) Rabbi Shamshon Refael Hirsch amplifies a concept which is very basic in our understanding of the Torah and Mitzvohs. The Kohanim and Levi’im, though given status and privileges above the rest, are in a sense no better than anyone else, for in reality their greatness [...]

By |2018-03-25T22:08:41+02:00May 25th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

כאיש אחד

וְשָׁמְרוּ, אֶת-כָּל-כְּלֵי אֹהֶל מוֹעֵד, וְאֶת-מִשְׁמֶרֶת, בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (במדבר ג:ח) ר' שמשון רפאל הירש מפתח מושג בסיסי להבנה שלנו בתורה ובמצוות. הכהנים והלויים, אם כי קבלו מעמד והרשאות מעל שאר בני ישראל, הם במובן מסוים לא טובים יותר מהשאר (למרות שיש להם רמת קדושה ותכונות שאין לישראלים). וזאת מפני שהם השלוחים שלנו בבית המקדש וסביבו. למען [...]

By |2017-05-25T18:58:17+02:00May 25th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Nasso/Shavuos 5776

Shabbos Newsletter Parshas Nasso/Shavuos 5776 This week’s newsletter is sponsored anonymously by a member of our Kehilla Sponsor an issue of the newsletter – contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Friday at 13:30, 17:56 and 19:30. The Rav is continuing his Pirkei Avos shiur this week. Mincha at 18:00 immediately followed by the shiur. [...]

By |2018-03-25T22:11:49+02:00June 9th, 2016|Announcements, Schedule|0 Comments

Who is Benefitting Who?

These are the names of the sons of Aaron, the priests that were anointed, whom he consecrated to minister in the priest's office. (Bamidbar 3:1) Rashi: Only the sons of Aharon are mentioned, yet they are called the offspring of Moshe because he taught them Torah, teaching us that one who teaches his friend’s son [...]

By |2018-03-25T22:11:54+02:00June 2nd, 2016|Rav's Blog|0 Comments

מי מהנה את מי?

אֵלֶּה, שְׁמוֹת בְּנֵי אַהֲרֹן, הַכֹּהֲנִים, הַמְּשֻׁחִים--אֲשֶׁר-מִלֵּא יָדָם, לְכַהֵן. (במדבר 3:1)רש''י: ואינו מזכיר אלא בני אהרן, ונקראו תולדות משה לפי שלמדן תורה, מלמד שכל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו המשמעות הנלמדת מדבריו של רש"י היא שחיים הם לא קיום פיזי בלבד. אלא, כשם שהורה זה מישהו שקיים (פיזית) את הילד, כך מישהו [...]

By |2016-06-02T19:38:12+02:00June 2nd, 2016|Rav's Blog|0 Comments