ויגש

/Tag: ויגש

Shabbos Newsletter Parshas Vayechi 5779

Shabbos Newsletter Parshas Vayechi 5779 Sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter in memory of a loved one, or for a refuah shelaymah—or any non-commercial purpose! Just 50₪ per issue. Contact Lev Seltzer for details Reminders: OPEN FOR BUSINESS: Buy an ad for the 2019 Melaveh Malkah honoring our esteemed member Reb Peretz Katz. [...]

By |2018-12-20T17:04:01+02:00December 20th, 2018|Announcements, Schedule|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Vayigash 5779

Shabbos Newsletter Parshas Vayigash 5779 This issue is sponsored by the Brandt Family of Norfolk, VA In honor of the esteemed Rav, Rav Zachariash shlita Sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter in memory of a loved one, or for a refuah shelaymah—or any non-commercial purpose! Just 50₪ per issue. Contact Lev Seltzer for [...]

By |2018-12-13T14:37:25+02:00December 13th, 2018|Announcements, Schedule|0 Comments

No Explanation Needed

Eliyahu Hanavi challenged the priests of the “Baal” idol on Har Carmel. There were twin animals, of which one went to Eliyahu to sacrifice to Hashem and the the other went to the priests of the Baal The Medrash says (Tanchuma Massei 8) that the animal the was supposed to go to the “Baal” complained [...]

By |2018-12-13T12:33:27+02:00December 13th, 2018|Rav's Blog|0 Comments

אין צורך בהסבר

אליהו הנביא ערער על כוהני הבעל בהר הכרמל. הביאו שני פרים תאומים, אשר אחד היה עבור אליהו להקריב לה' והשני היה עבור כוהני הבעל. המדרש אומר (תנחומא מסעי ח') שהפר המיועד ללכת לה"בעל" התלונן ואמר "זה לא פייר", למה התאום שלי זוכה להיות מקדש שם שמים ואני צריך להיות מוקרב לאליל? רבי חיים שמולביץ מסביר [...]

By |2018-12-13T12:31:32+02:00December 13th, 2018|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Vayigash 5778

Shabbos Newsletter Parshas Vayigash 5778 You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Erev Shabbos at 12:30, 16:24 Shabbos Shiurim: The Rav’s shiur on Beis Elokim written by the Mabit takes place this and every Shabbos at about 07:50 The Rav’s shiur on Pele Yoetz has resumed, [...]

By |2018-03-25T22:06:25+03:00December 21st, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

התנחמות מהנפגעים

כאשר מישהו פוגע בנו או מרגיז אותנו, אף אם בסופו של דבר הוא מתנצל, אנחנו עדיין יכולים לחשוב לעצמנו "האם הוא לא יודע איך לבקש סליחה כראוי?" עם זאת, כאשר אנו פוגעים באחרים, אנו נוטים לחשוב שאם רק מתנצלים, קיימנו את כל מה שעלינו לעשות. אבל האם באמת עשינו את כל מה שאנחנו צריכים לעשות? [...]

By |2017-12-28T13:39:34+02:00December 21st, 2017|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Vayechi 5777

Shabbos Newsletter Parshas Vayechi 5777 You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Friday at 12:30 and 16:42 Please check your Shul WINTER calendar! There were corrections made to the calendar due to a technical error. Please download and print the new calendar at http://ahavasshalom.org/schedules/5777winter/ Shabbos Shiurim: [...]

By |2018-03-25T22:10:15+03:00January 12th, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Vayigash 5777

Shabbos Newsletter Parshas Vayigash 5777 This issue is dedicated in honor of the 21st birthday of Mordechai Eliyahu Seltzer! You can also sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Friday at 12:30 and 16:36 Shabbos Shiurim: The Rav’s shiur on Beis Elokim written by the Mabit takes place [...]

By |2018-03-25T22:10:18+03:00January 5th, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

What’s Good for Him is What’s Good for Me

“And he (Yosef) presented himself unto him (Yaakov, his father)” (Bereishis 46:29) This statement seems extra, as we are already told that Yosef went to meet his father? The Torah must be coming to tell us something extra. I would like to share an answer that I heard, by taking from a different area of [...]

By |2018-03-25T22:10:20+03:00January 5th, 2017|Rav's Blog|0 Comments