ויגש

/Tag: ויגש

Shabbos Newsletter Parshas Vayigash 5778

Shabbos Newsletter Parshas Vayigash 5778 You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Erev Shabbos at 12:30, 16:24 Shabbos Shiurim: The Rav’s shiur on Beis Elokim written by the Mabit takes place this and every Shabbos at about 07:50 The Rav’s shiur on Pele Yoetz has resumed, [...]

By | 2018-03-25T22:06:25+03:00 December 21st, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

התנחמות מהנפגעים

כאשר מישהו פוגע בנו או מרגיז אותנו, אף אם בסופו של דבר הוא מתנצל, אנחנו עדיין יכולים לחשוב לעצמנו "האם הוא לא יודע איך לבקש סליחה כראוי?" עם זאת, כאשר אנו פוגעים באחרים, אנו נוטים לחשוב שאם רק מתנצלים, קיימנו את כל מה שעלינו לעשות. אבל האם באמת עשינו את כל מה שאנחנו צריכים לעשות? [...]

By | 2017-12-28T13:39:34+02:00 December 21st, 2017|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Vayechi 5777

Shabbos Newsletter Parshas Vayechi 5777 You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Friday at 12:30 and 16:42 Please check your Shul WINTER calendar! There were corrections made to the calendar due to a technical error. Please download and print the new calendar at http://ahavasshalom.org/schedules/5777winter/ Shabbos Shiurim: [...]

By | 2018-03-25T22:10:15+03:00 January 12th, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Vayigash 5777

Shabbos Newsletter Parshas Vayigash 5777 This issue is dedicated in honor of the 21st birthday of Mordechai Eliyahu Seltzer! You can also sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Friday at 12:30 and 16:36 Shabbos Shiurim: The Rav’s shiur on Beis Elokim written by the Mabit takes place [...]

By | 2018-03-25T22:10:18+03:00 January 5th, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

What’s Good for Him is What’s Good for Me

“And he (Yosef) presented himself unto him (Yaakov, his father)” (Bereishis 46:29) This statement seems extra, as we are already told that Yosef went to meet his father? The Torah must be coming to tell us something extra. I would like to share an answer that I heard, by taking from a different area of [...]

By | 2018-03-25T22:10:20+03:00 January 5th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

מה שטוב בשבילך, טוב בשבילי

פעמים רבות אנשים עוסקים בפעולות  חסד, שגורמות להם עצמם להרגיש טוב, וכמובן גם מיטיבות עם מקבליהן. נוכל למצוא דוגמא לכך אצל עשיר שנותן צדקה לעני. העשיר יחוש, מן הסתם, בשני רגשות: 1) הוא ירגיש טוב כי הוא גרם למישהו אחר להיות מאושר   2) הוא גם ירגיש טוב כי הוא עשה מעשה מועיל. אם היית שואל [...]

By | 2017-01-05T13:28:43+02:00 January 5th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

The Time for Krias Shema

וַיִּפֹּל עַל צַוָּארָיו, וַיֵּבְךְּ עַל צַוָּארָיו עוֹד.(בראשית מו:כט) Rashi comments that Yoseph cried when he kissed his father, but Yaakov was occupied with saying keriyas shema. The Mefarshim ask: If it was the time to say keriyas shema, why was only Yaakov saying it, and not Yosef; and if it was not the time to [...]

By | 2018-03-25T22:13:40+03:00 December 18th, 2015|Rav's Blog|0 Comments

עת לקרוא קריאת שמע

וַיִּפֹּל עַל צַוָּארָיו, וַיֵּבְךְּ עַל צַוָּארָיו עוֹד. (בראשית מו:כט) רש"י בפירושו על הפסוק, מבאר שהסיבה שהבכי כתוב בלשון יחיד היא שרק יוסף בכה. מעבר לכך, רש"י מצטט את דברי חז"ל הידועים שהסיבה שיעקב אבינו לא בכה היא בגלל שהיה באותו זמן קורא קריאת שמע. המפרשים מעלים תמיהה מוצדקת על רעיון זה – אם הגיע זמן [...]

By | 2015-12-18T00:04:06+02:00 December 18th, 2015|Rav's Blog|0 Comments

Are You Connected?

Are You Connected? The Ramban is troubled with a question as to why it was necessary for Yehuda to review the sequence of incidences that unfolded until this point. The medrash says (93:4) ד דָּבָר אַחֵר, וַיִּגַּשׁ אֵלָיו יְהוּדָה וגו', כְּתִיב (משלי כ, ה): מַיִם עֲמֻקִּים עֵצָה בְלֶב אִישׁ וגו', לִבְאֵר עֲמֻקָּה מְלֵאָה צוֹנֵן וְהָיוּ מֵימֶיהָ [...]

By | 2018-03-25T22:16:37+03:00 December 26th, 2014|Rav's Blog|0 Comments