ויגש

/Tag: ויגש

Shabbos Newsletter Parshas Vayigash 5777

Shabbos Newsletter Parshas Vayigash 5777 This issue is dedicated in honor of the 21st birthday of Mordechai Eliyahu Seltzer! You can also sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Friday at 12:30 and 16:36 Shabbos Shiurim: The Rav’s shiur on Beis Elokim written by the Mabit takes place [...]

By |2018-03-25T22:10:18+02:00January 5th, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

What’s Good for Him is What’s Good for Me

“And he (Yosef) presented himself unto him (Yaakov, his father)” (Bereishis 46:29) This statement seems extra, as we are already told that Yosef went to meet his father? The Torah must be coming to tell us something extra. I would like to share an answer that I heard, by taking from a different area of [...]

By |2018-03-25T22:10:20+02:00January 5th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

מה שטוב בשבילך, טוב בשבילי

פעמים רבות אנשים עוסקים בפעולות  חסד, שגורמות להם עצמם להרגיש טוב, וכמובן גם מיטיבות עם מקבליהן. נוכל למצוא דוגמא לכך אצל עשיר שנותן צדקה לעני. העשיר יחוש, מן הסתם, בשני רגשות: 1) הוא ירגיש טוב כי הוא גרם למישהו אחר להיות מאושר   2) הוא גם ירגיש טוב כי הוא עשה מעשה מועיל. אם היית שואל [...]

By |2017-01-05T13:28:43+02:00January 5th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

The Time for Krias Shema

וַיִּפֹּל עַל צַוָּארָיו, וַיֵּבְךְּ עַל צַוָּארָיו עוֹד.(בראשית מו:כט) Rashi comments that Yoseph cried when he kissed his father, but Yaakov was occupied with saying keriyas shema. The Mefarshim ask: If it was the time to say keriyas shema, why was only Yaakov saying it, and not Yosef; and if it was not the time to [...]

By |2018-03-25T22:13:40+02:00December 18th, 2015|Rav's Blog|0 Comments

עת לקרוא קריאת שמע

וַיִּפֹּל עַל צַוָּארָיו, וַיֵּבְךְּ עַל צַוָּארָיו עוֹד. (בראשית מו:כט) רש"י בפירושו על הפסוק, מבאר שהסיבה שהבכי כתוב בלשון יחיד היא שרק יוסף בכה. מעבר לכך, רש"י מצטט את דברי חז"ל הידועים שהסיבה שיעקב אבינו לא בכה היא בגלל שהיה באותו זמן קורא קריאת שמע. המפרשים מעלים תמיהה מוצדקת על רעיון זה – אם הגיע זמן [...]

By |2015-12-18T00:04:06+02:00December 18th, 2015|Rav's Blog|0 Comments

Are You Connected?

Are You Connected? The Ramban is troubled with a question as to why it was necessary for Yehuda to review the sequence of incidences that unfolded until this point. The medrash says (93:4) ד דָּבָר אַחֵר, וַיִּגַּשׁ אֵלָיו יְהוּדָה וגו', כְּתִיב (משלי כ, ה): מַיִם עֲמֻקִּים עֵצָה בְלֶב אִישׁ וגו', לִבְאֵר עֲמֻקָּה מְלֵאָה צוֹנֵן וְהָיוּ מֵימֶיהָ [...]

By |2018-03-25T22:16:37+02:00December 26th, 2014|Rav's Blog|0 Comments

האם אתה מחובר?

הרמב"ן מציע שקשה להבין את התנהגותו של יהודה, כשעמד לפני יוסף בהתחננו על חיי אחיו בנימין. למה חזר יהודה על כל ההשתלשלות של הדברים? המדרש, לכאורה, מבהיר את הענין אבל אנחנו עדיין צריכים עוד הסבר. מה היה ה"חבל" שיצר יהודה ואיך זה נגע ללבו של יוסף ? על פי יסודו של הר' ר' דניאל מקלם [...]

By |2014-12-26T13:16:30+02:00December 26th, 2014|Rav's Blog|0 Comments