ויחי

/Tag: ויחי

Shabbos Newsletter Parshas Vayechi 5778

Shabbos Newsletter Parshas Vayechi 5778 This issue is sponsored in honor of Mordechai Eliyahu Seltzer’s Birthday on 12 Teves! You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Erev Shabbos at 12:30, 16:28 Shabbos Shiurim: The Rav’s shiur on Beis Elokim written by the Mabit takes place this [...]

By | 2018-03-25T22:06:22+03:00 December 28th, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

A Personal Connection

In his senior years, when the Chofetz Chaim had already become frail and had difficulty moving about, Rav Chaim Ozer requested that he come from Radin to Vilna in order to speak on the subject of taharas mishpacha. Rav Chaim Ozer was convinced that the simplicity and purity of the Chofetz Chaim would definitely bring [...]

By | 2018-03-25T22:06:24+03:00 December 28th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

קשר אישי

בשנותיו המבוגרות, כשהחפץ חיים כבר היה חלש והתקשה לנוע, ביקש הרב חיים עוזר שהוא יבוא מראדין לווילנה כדי לדבר על עניני טהרת המשפחה. הרב חיים היה משוכנע שהפשטות והטוהר של החפץ חיים בהחלט יביאו לתוצאות חיוביות בקהילת וילנה. המקורבים לחפץ חיים ניסו להניא אותו מלעבור את המסע הזה, בשל הסכנה שבנסיעה ארוכה בגילו. בסופו של [...]

By | 2017-12-28T13:35:14+02:00 December 28th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

Is One Apology Enough?

The Sefer Chasidim writes about the greatness of Yosef, that he forgave the brothers for their sin against him. Yet we find in Chazal references to golus Mitzrayim, the asura charugei malchus, and other punishments to klal Yisrael at large as a punishment for the sin of the ten brothers. How can one justify this? [...]

By | 2018-03-25T22:10:16+03:00 January 12th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

האם התנצלות אחת מספיקה?

ספר החסידים כותב על גדלותו של יוסף בסליחתו לאחיו על המעשים הרעים שביצעו נגדו. עם זאת, אנו מוצאים שחז"ל מייחסים את העבדות במצרים, את עשרה הרוגי מלכות, ועוד צרות אחרות שאירעו לכלל ישראל כעונש על חטא השבטים. אם אכן מעשה השבטים נמחל, מדוע בני ישראל נענשו עליו שוב ושוב? אחד מההסברים המחודשים יותר הוא זה [...]

By | 2017-01-12T18:47:57+02:00 January 12th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

Lasting Truth

Sometimes we wonder how is it possible that we can sustain ourselves in the galus. We live in a world bombarded with all kinds of ideas— “isms” to no end. How are we to understand that our Judaism will last and persevere through it all? We are aware that the Jewish People have beaten the [...]

By | 2018-03-25T22:13:32+03:00 December 25th, 2015|Rav's Blog|0 Comments

האמת שנמשך

פעמים אנו שואלים את עצמינו, איך מתקיימים בגלות הארוכה הזאת. בעולם שמפוצץ ברעיונות רוח ותרבויות אין ספור, איך יכול להיות שהיהדות תשרוד ? נכון, יש לנו כבר את הזכות הסטטיסטית. אבל מה מקור ויסוד התמדה זו ?בעל חידושי הרי"ם מבאר לנו שבעצם, הסוללה הבלתי נגמרת שלנו היא יעקב אבינו. אנחנו ממשיכים להתקיים כעם כי - [...]

By | 2015-12-25T09:44:42+02:00 December 25th, 2015|Rav's Blog|0 Comments

Good Eye, Good Eye

The idea of an ayin hara seems to always be on our minds. Many of us are even aware that it has halachic ramifications in regards to hezek ria, meaning that one can damage someone else’s property simply by gazing at it. People often scramble to find ways to overcome this “jinx.” For example, when [...]

By | 2018-03-25T22:16:34+03:00 January 2nd, 2015|Rav's Blog|0 Comments

ראיה לא רעה

הנושא של עין הרע הוא לא איזה מושג נידח אלא משהו שמתייחסים אליו כמעט כל יום. ישנם אפילו נפקא מינות להלכה בסוגיית "היזק ראיה". אז איך בדיוק מתגברים על תקלה זו? למשל, בזמן שמישהו זוכה למבט הערצה כל שהוא – ואינו מעוניין שמבט זה יביא איתו גם קטרוג של עין הרע – נהוג להגיד "בלי [...]

By | 2015-01-02T11:30:31+02:00 January 2nd, 2015|Rav's Blog|0 Comments