ויקהל

/Tag: ויקהל

הכבוד שבאיפוק

לֹא-תְבַעֲרוּ אֵשׁ, בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם, בְּיוֹם, הַשַּׁבָּת. (שְׁמוֹת לה:ג) המפרשים שואלים כאן - למה בחרה התורה במלאכת ההבערה בכדי ללמד אותנו שכל מלאכה נחשבת איסור בפני עצמו ? הרי יכלה התורה לנקוט בכל אחת מהל״ט מלאכות בכדי להבהיר דין זה - מה כל כך מיוחד במלאכת ההבערה ? בעל החתם סופר מציע את הרעיון הבא: תארו [...]

By |2016-03-03T19:24:52+02:00March 3rd, 2016|Rav's Blog|0 Comments

The Women in the Mirror

The Baal Haturim explains the mar’os hatzavos (38:8) (the mirrors that the women donated to the mishkan) were donated by the women when they were willing to cast off the physical world and be involved in ruach hakodesh. Rashi explains the mar’os hatzavos were the mirrors that the women used in order to engage their [...]

By |2018-03-25T22:15:55+02:00March 13th, 2015|Rav's Blog|0 Comments

הנשים שבמראה

רבינו יעקב בעל רבינו יעקב בעל הטורים מסביר ש"מראות הצובאות"  (המראות שנתרמו למשכן לעשיית הכיור) נתרמו על ידי נשים כאות פריקת הגשמיות וקבלת הרוחניות. רש"י מסביר שנשות ישראל השתמשו במראות אלו כדי לעודד את בעליהם להביא ילדים לתוך עולמם החשוך במשך גלות מצרים. שני הסברים אלו, שהנשים מאסו בגשמיות ושהתמסרו להמשכיות כלל ישראל הם בוודאי [...]

By |2018-03-25T22:15:57+02:00March 13th, 2015|Rav's Blog|0 Comments