וישב

/Tag: וישב

Shabbos Newsletter Parshas Vayeishev 5778

Shabbos Newsletter Parshas Vayeishev 5778 You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Erev Shabbos at 12:30, 16:21 Bet Zvi Shabbaton! Three drashos/shiurim from Rabbis at our own Kollel Bet Zvi Friday night drasha from Rabbi Moshe Dovid Cohen Shabbos Day drasha from Rabbi Yosef Richards Shabbos [...]

By | 2018-03-25T22:06:32+03:00 December 7th, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

If it Doesn’t Work it Could be Groundwork

The Medrash (Medrash Raba 85:1) tells us about Hashem’s reaction to some of the thoughts of our leaders. In this parsha, the Shevatim were thinking about the sale of Yosef (that they did the wrong thing); Yosef was doing teshuva; Reuven was involved with teshuva; Yehuda was involved in finding a wife for himself; and [...]

By | 2018-03-25T22:06:35+03:00 December 7th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

כשאין סיכוי אז יש סיכוי

המדרש (מדרש רבא פח:א) מספר לנו על התגובות של ה' על חלק מהמחשבות של המנהיגים שלנו. בפרשה זו,  השבטים חשבו על מכירת יוסף (שהתחרטו על מה שעשו), יוסף היה עושה תשובה, ראובן היה עסוק בתשובה, ויהודה היה עסוק במציאת אשה לעצמו, וה' היה עסוק בבריאת אורו של משיח. המדרש מסכם כי מעשיו של ה' היו [...]

By | 2017-12-28T13:40:24+02:00 December 7th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Vayeishev 5777

Shabbos Newsletter Parshas Vayeishev 5777 Sponsor an issue of the newsletter – contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Friday at 12:30 and 16:26 The Rav and Rebbetzin are away this Shabbos. Therefore, none of the Rav’s Shiurim will take place. Davening times are different due to Chanukah. Please look at the schedule carefully. On [...]

By | 2018-03-25T22:10:25+03:00 December 22nd, 2016|Announcements, Schedule|0 Comments

The Light and Its Enlightenment

Recognize, if you please, who are this signet, this wrap, and this staff (Bereishis 38:25) Rashi: From this they (our Rabbis) said, “It is better for a person to be cast into a fiery furnace than to embarrass his fellow in public.” Reb Leib Chasman, the mashgiach of Chevron Yeshiva, asks “Why do Chazal use the word [...]

By | 2018-03-25T22:10:27+03:00 December 21st, 2016|Rav's Blog|0 Comments

על אורות והארות

...וַתֹּאמֶר, הַכֶּר נָא לְמִי הַחֹתֶמֶת וְהַפְּתִילִים וְהַמַּטֶּה, הָאֵלֶּה. (בראשית לח:כה)רש״י: מכאן אמרו נוח לו לאדם שיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים רבי לייב חסמן, המשגיח של ישיבת חברון, שואל "למה חז"ל השתמשו בביטוי " נוח לו לאדם וכו' "? לכאורה, היה עדיף לומר ישירות , "אסור לאדם להלבין פני חברו"? השבוע, פנה אלי בן [...]

By | 2016-12-21T18:27:28+02:00 December 21st, 2016|Rav's Blog|0 Comments

The Power of Interpretation

Yosef is known as a dream specialist, having and interpreting dreams precisely. Yaakov and the brothers waited for Yosef’s dreams to be realized. At the end of the Parsha the chief steward and the chief baker have dreams, which Yosef attempts to interpret, yet he prefaces his words by saying “Do not interpretations belong to [...]

By | 2018-03-25T22:13:46+03:00 December 3rd, 2015|Rav's Blog|0 Comments

המפתח לפתרונות

יוסף הצדיק היה "איש החלומות", חולם, ואפילו מומחה בפיענוח חלומות. יעקב אבינו גם כן הכיר בזה ואכן "שמר את הדבר" וחיכה לראות את חלומותיו של יוסף מתגשמים. לקראת סוף הפרשה, גם שרים בכירים בארמון פרעה חולמים חלומות ויוסף הצדיק מקדים את פתרונותיו בהצהרה שאין הפתרון שייך אליו, אלא לקב"ה. הדבר גם חוזר על עצמו כשיוסף [...]

By | 2015-12-03T23:16:35+02:00 December 3rd, 2015|Rav's Blog|0 Comments

From Troubles To Achievements

פַּסִּים, עַל שֵׁם צָרוֹת שֶׁהִגִּיעוּהוּ, פֵּ"א פּוֹטִיפַר, סמ"ך סוֹחֲרִים, יו"ד יִשְׁמְעֵאלִים, מ"ם מִדְיָנִים. It was called “Pasim” because of the troubles that would befall him: PEH=Potifar; SAMECH=Sale to Merchants; YUD=Yishmaelim; MEM=Midyon (Medrash Rabbah 84:8) The question that one can ask is why the gift that is supposed to show Yaakov’s love towards Yosef hints to [...]

By | 2018-03-25T22:16:42+03:00 December 12th, 2014|Rav's Blog|0 Comments

צָרוֹת מיצרות

פַּסִּים, עַל שֵׁם צָרוֹת שֶׁהִגִּיעוּהוּ, פֵּ"א פּוֹטִיפַר, סמ"ך סוֹחֲרִים, יו"ד יִשְׁמְעֵאלִים, מ"ם מִדְיָנִים. (מדרש רבא) לכאורה הדבר תמוה מאוד – למה בחר יעקב אבינו לקרוא למתנה שאמורה להפגין את אהבתו ליוסף על שם הנסיונות והקשיים בהם יתקל במשך חייו. במסע החיים, הקב"ה מאתגר אותנו בנסיונות רבים. לפעמים אנחנו עומדים בנסיונות ולפעמים לא. כשאנחנו כן מצליחים [...]

By | 2014-12-12T10:26:56+02:00 December 12th, 2014|Rav's Blog|0 Comments