וישב

/Tag: וישב

Shabbos Newsletter Parshas Vayeishev 5779

Shabbos Newsletter Parshas Vayeishev 5779 This issue is sponsored by the Brandt Family of Norfolk, VA In honor of the esteemed Rav, Rav Zachariash shlita Sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter in memory of a loved one, or for a refuah shelaymah—or any non-commercial purpose! Just 50₪ per issue. Contact Lev Seltzer for [...]

By |2018-11-29T17:32:54+02:00November 29th, 2018|Announcements, Schedule|0 Comments

Similar, Yet Very Different

We often see a man who starts out trying to do something which seems to be totally altruistic. Yet somewhere along the line, his attempts turn sour, and he finds himself imbedded in all sorts of situations which pressure him to act inappropriately. In contrast, sometimes we see a man who innocently enters a project, [...]

By |2018-11-29T16:20:50+02:00November 29th, 2018|Rav's Blog|0 Comments

דומה, אך שונה

לעתים קרובות אנו רואים אנשים שמתחילים לעשות משהו שנראה לשם שמים לחלוטין. אבל בשלב מסוים, מאמציו אינם מצליחים, והוא מוצא את עצמו מוטבע בכל מיני מצבים הלוחצים עליו לפעול בצורה בלתי הולמת. לעומת זאת, לפעמים אנחנו רואים אדם שנכנס בתמימות לפרויקט, ולא רק שהפרויקט מתקדם, אלא שהוא עצמו גדל איתו. יתכן שיש כמה סיבות ברורות [...]

By |2018-11-29T16:19:09+02:00November 29th, 2018|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Vayeishev 5778

Shabbos Newsletter Parshas Vayeishev 5778 You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Erev Shabbos at 12:30, 16:21 Bet Zvi Shabbaton! Three drashos/shiurim from Rabbis at our own Kollel Bet Zvi Friday night drasha from Rabbi Moshe Dovid Cohen Shabbos Day drasha from Rabbi Yosef Richards Shabbos [...]

By |2018-03-25T22:06:32+02:00December 7th, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

If it Doesn’t Work it Could be Groundwork

The Medrash (Medrash Raba 85:1) tells us about Hashem’s reaction to some of the thoughts of our leaders. In this parsha, the Shevatim were thinking about the sale of Yosef (that they did the wrong thing); Yosef was doing teshuva; Reuven was involved with teshuva; Yehuda was involved in finding a wife for himself; and [...]

By |2018-03-25T22:06:35+02:00December 7th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

כשאין סיכוי אז יש סיכוי

המדרש (מדרש רבא פח:א) מספר לנו על התגובות של ה' על חלק מהמחשבות של המנהיגים שלנו. בפרשה זו,  השבטים חשבו על מכירת יוסף (שהתחרטו על מה שעשו), יוסף היה עושה תשובה, ראובן היה עסוק בתשובה, ויהודה היה עסוק במציאת אשה לעצמו, וה' היה עסוק בבריאת אורו של משיח. המדרש מסכם כי מעשיו של ה' היו [...]

By |2017-12-28T13:40:24+02:00December 7th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Vayeishev 5777

Shabbos Newsletter Parshas Vayeishev 5777 Sponsor an issue of the newsletter – contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Friday at 12:30 and 16:26 The Rav and Rebbetzin are away this Shabbos. Therefore, none of the Rav’s Shiurim will take place. Davening times are different due to Chanukah. Please look at the schedule carefully. On [...]

By |2018-03-25T22:10:25+02:00December 22nd, 2016|Announcements, Schedule|0 Comments

The Light and Its Enlightenment

Recognize, if you please, who are this signet, this wrap, and this staff (Bereishis 38:25) Rashi: From this they (our Rabbis) said, “It is better for a person to be cast into a fiery furnace than to embarrass his fellow in public.” Reb Leib Chasman, the mashgiach of Chevron Yeshiva, asks “Why do Chazal use the word [...]

By |2018-03-25T22:10:27+02:00December 21st, 2016|Rav's Blog|0 Comments

על אורות והארות

...וַתֹּאמֶר, הַכֶּר נָא לְמִי הַחֹתֶמֶת וְהַפְּתִילִים וְהַמַּטֶּה, הָאֵלֶּה. (בראשית לח:כה)רש״י: מכאן אמרו נוח לו לאדם שיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים רבי לייב חסמן, המשגיח של ישיבת חברון, שואל "למה חז"ל השתמשו בביטוי " נוח לו לאדם וכו' "? לכאורה, היה עדיף לומר ישירות , "אסור לאדם להלבין פני חברו"? השבוע, פנה אלי בן [...]

By |2016-12-21T18:27:28+02:00December 21st, 2016|Rav's Blog|0 Comments

The Power of Interpretation

Yosef is known as a dream specialist, having and interpreting dreams precisely. Yaakov and the brothers waited for Yosef’s dreams to be realized. At the end of the Parsha the chief steward and the chief baker have dreams, which Yosef attempts to interpret, yet he prefaces his words by saying “Do not interpretations belong to [...]

By |2018-03-25T22:13:46+02:00December 3rd, 2015|Rav's Blog|0 Comments