חקת

Home/Tag: חקת

Shabbos Newsletter Parshas Chukas 5779

Shabbos Newsletter Parshas Chukas 5779 This issue is sponsored by the Lubliner family on the Yahrzeit of Mordehai ben Shlomo z”l Sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter in memory of a loved one, or for a refuah shelaymah—or any non-commercial purpose! Just 50₪ per issue. Contact lev@ahavasshalom.org for info Reminders: Mishmar with the [...]

By |2019-07-04T14:47:08+02:00July 4th, 2019|Announcements, Schedule|0 Comments

Positive Reinforcement

And Moses and Aaron gathered the assembly together before the rock, and he said unto them: 'Listen now, you rebels; are we to bring you forth water out of this rock?' (Bamidbar 20:10) Rebbe Levi Yitzchak of Berditchev was known as a defending “angel” for klal Yisrael, for he was always able to find the [...]

By |2019-07-04T13:59:52+02:00July 4th, 2019|Rav's Blog|0 Comments

חיזוק חיובי

"וַיַּקְהִלוּ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן, אֶת הַקָּהָל אֶל פְּנֵי הַסָּלַע; וַיֹּאמֶר לָהֶם, שִׁמְעוּ נָא הַמֹּרִים הֲמִן הַסֶּלַע הַזֶּה, נוֹצִיא לָכֶם מָיִם" (במדבר כ:י) רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, היה ידוע כ"סנגור" של כלל ישראל, שכן תמיד היה מסוגל למצוא את הטוב באנשים, אפילו במה שנראה כפעולות לא ישרות במיוחד. סיפור שמראה את הרעיון הזה היה על אדם שיצא [...]

By |2019-07-04T13:55:56+02:00July 4th, 2019|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Chukas 5778

Shabbos Newsletter Parshas Chukas 5778 This issue is sponsored by the Seltzer and Pogrow families in honor of the engagement of Mordechai Seltzer to Chanala Pogrow Sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter in memory of a loved one, or for a refuah shelaymah—or any non-commercial purpose! Just 50₪ per issue. Contact Lev Seltzer [...]

By |2018-06-21T17:11:55+02:00June 21st, 2018|Announcements, Schedule|0 Comments

You Have To Stick It Out

There are many explanations given as to what went wrong at “Mei Meriva”. Rav Shimshon Refoel Hirsch points out that Moshe was asked to take the stick – that “wonderous stick” with which he performed many miracles – with him, when he want to speak to the rock. Typically, this stick was used to perform [...]

By |2018-06-21T16:44:51+02:00June 21st, 2018|Rav's Blog|0 Comments

מטה הבחירה

ישנם הסברים רבים מה היה חטאו של משה ואהרון ב "מי מריבה". הרב שמשון רפאל הירש מציין שה' ציווה למשה רבינו לקחת איתו את המטה - המקל המופלא שבו הוא ביצע נסים רבים - כאשר הוא הולך לדבר עם הסלע. בדרך כלל, המטה הזה שימש כדי לבצע ניסים, אבל כאן ה' אמר רק לקחת אותו [...]

By |2018-06-21T16:41:37+02:00June 21st, 2018|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Chukas 5777

Shabbos Newsletter Parshas Chukas 5777 This issue is dedicated to the refuah shelayma of Leah Yehudis bas Raizel (Leventhal) Please have her in mind during your prayers and your learning   You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Friday at 13:30, 18:01 and 19:34 Shabbos Shiurim: [...]

By |2018-03-25T22:08:23+02:00June 29th, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

Understanding Not Understanding

“Because you had no confidence in me.” (Bamidbar 20:12) There was a father on seder night who did all of the things that chazal instruct a father to do in order for the son to ask “Mah Nishtanah” and yet, his son just sat there and smiled, watching these uncommon actions, and absorbing it all. [...]

By |2018-03-25T22:08:25+02:00June 29th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

הבנה אי הבנה

יַעַן לֹא-הֶאֱמַנְתֶּם בִּי (במדבר כ:יב) ליל סדר אחד היה אבא שעשה את כל הדברים שחז"ל ממליצים על מנת לעודד את בנו לשאול את ה"מה נשתנה". אבל למרות כל מאמציו, בנו רק ישב שם וחייך, התבונן בפעולות הנדירות האלה, וקלט הכל. האבא המתוסכל לבסוף שאל את בנו "למה אתה לא שואל על הפעולות היוצאות דופן שלי" [...]

By |2017-06-29T14:24:46+02:00June 29th, 2017|Rav's Blog|0 Comments