יום כיפור

/Tag: יום כיפור

Shabbos Newsletter Yom Kippur 5778

Shabbos Newsletter Yom Kippur 5778 You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Friday at 13:00, 14:00 & 14:45 See Yom Kippur schedule below for detailed davening times NEW Tishrei Calendar is available here. There have been many small changes to the calendar, including: Maariv at 19:00 [...]

By |2018-03-25T22:07:01+03:00September 28th, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

תנועה הפוכה

בתפילת שמונה עשרה ביום הכיפורים אומרים "זכר ליציאת מצרים" רובנו לא שמים הרבה מחשבה במילים האלו כי בכל שמונה עשרה של שבת ויום טוב אנחנו אומרים אותם מילים על יציאת מצרים. עם זאת, האם הסיבה שאנו אומרים את הנוסח הזה ביום הכיפורים היא רק עבור אחידות הנוסח, או אולי יש קשר מיוחד בין יציאת מצרים [...]

By |2017-09-28T12:50:20+03:00September 28th, 2017|Rav's Blog|0 Comments