כי תשא

/Tag: כי תשא

Shabbos Newsletter Parshas Vayakhel/Pekudei (Parah) 5778

Shabbos Newsletter Parshas Vayakhel/Pekudei 5778 This issue is sponsored by Yisroel and Devora Segal in honor of their 43rd wedding anniversary Sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter in memory of a loved one, or for a refuah shelaymah—or any non-commercial purpose! Just 50₪ per issue. Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Erev [...]

By |2018-03-25T22:05:46+03:00March 8th, 2018|Announcements, Schedule|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Ki Sisa 5778

Shabbos Newsletter Parshas Ki Sisa 5778 Sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter in memory of a loved one, or for a refuah shelaymah—or any non-commercial purpose! Just 50₪ per issue. Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Erev Shabbos at 12:30, 17:23 The Kehilla is invited to a Kiddush after davening. Shabbos Shiurim: [...]

By |2018-03-25T22:05:48+03:00March 2nd, 2018|Announcements, Schedule|0 Comments

By The People, For The People

The gemora (Brochos 55a) teaches us that we cannot appoint a leader of the community (“Parness”) against the will of the people. Therefore, the public must first be asked. This is learned from the pasuk that says “I have asked Betzalel to take a position.” (Shemos 31:1,2) The question is obvious: Betzalel did not have [...]

By |2018-03-25T22:05:50+03:00March 2nd, 2018|Rav's Blog|0 Comments

על ידי העם, למען העם

הגמרא בברכות מלמדת אותנו שלא ממנים מנהיג (פרנס) על הציבור נגד רצונם, ולכן צריך קודם לשאול את הציבור. אמר רבי יצחק אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור שנא' (שמות לה:ל) "ראו קרא ה' בשם בצלאל" אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, "משה הגון עליך בצלאל?" אמר לו, "רבונו של עולם אם [...]

By |2018-03-02T11:24:19+02:00March 2nd, 2018|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Ki Sisa 5777

Shabbos Newsletter Parshas Ki Sisa 5777 You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Friday at 12:30 and 17:34 Shabbos Shiurim: The Rav’s shiur on Beis Elokim written by the Mabit takes place this and every Shabbos at about 07:50 The Rav’s shiur on Pele Yoetz at [...]

By |2018-03-25T22:09:20+03:00March 16th, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

העבר הוא ההווה

כולנו יודעים שיש יתרון להיות חלק מציבור. גם אם חסרות לאדם הפרטי מעלות או תכונות מסוימות, הרי שאם הן מצויות בקרב הציבור,  הוא יוכל להתחבר אליהן במישור הציבורי, וכך ליהנות מהן בעצמו. לעומת זאת, אם אדם הוא חלק מציבור אשר פועל באופן לא תקין, הוא עלול-לפעמים- להיענש כחלק מהקבוצה. השבוע ראיתי במלבי"ם רעיון מעניין, שמבאר [...]

By |2017-03-16T13:58:30+02:00March 16th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

The Total CHUR-bin of the Egel

The Chizkuni (31:2) notes that when the Torah introduces us to Betzalel, he is introduced as “Betzalel son of Uri son of Chur”—three generations—yet when the Torah tells us the lineage of Eliav it only mentions one generation “son of Achisomach.” Why was it necessary to mention “Chur” who was Betzalel’s grandfather? Chur was involved [...]

By |2016-02-26T10:21:00+02:00February 26th, 2016|Rav's Blog|0 Comments

החוֹר בלי חוּר

בעל החיזקוני (31:2) מביא לתשומת ליבנו עובדה מעניינת. כשהתורה מציגה לנו את שני בעלי המלאכה של המשכן, ישנו הבדל בין אופי ההצגה. בצלאל, מוצג עם ייחוס של שלשה דורות (בן אורי בן חור) לעומת אליאב, שמוצג רק עד אביו, אחיסמך. הסיבה לכך, אומר בעל החיזקוני, היא שהמשכן בא לכפר על חטא העגל. במעשה חטא העגל, [...]

By |2016-02-26T10:20:17+02:00February 26th, 2016|Rav's Blog|0 Comments

The Hidden Plan

We seem to shift gears when going from Purim to Pesach. Purim: A flash realization of Divine intervention; Pesach: A struggle of power between Paroh and Moshe over who really has the say. We watch the Pesach story unfold until we have the truth championed over falsehood. Between these two episodes we have Shabbos Parah [...]

By |2018-03-25T22:16:02+03:00March 6th, 2015|Rav's Blog|0 Comments