מצורע

/Tag: מצורע

Words – Kosher for Pe-Sach

The Metzora must meet the Kohen, who then appraises his situation, and passes judgement if he is tahor or tamei. The words “tahor” or “tamei” uttered by the Kohen is what actually confers on the Metzora the tahor or tuma status. The Tiferes Shlomo explains that a person who uses his words to learn Torah [...]

By |2019-04-10T19:04:38+02:00April 10th, 2019|Rav's Blog|0 Comments

דיבור כשר לפה-סח

המצורע חייב ללכת אל הכהן, והכהן מחליט אם הוא טהור או טמא. מילה זו, "טהור" או "טמא", שנאמר על ידי כהן, בעצם קובעת על המצורע את מצבו הטהור או הטמא. התפארת שלמה מסביר שאדם המשתמש בדבריו כדי ללמוד תורה ולהתפלל בכוונה ובשקידה משיג את היכולת לקבוע טהרה או טומאה באמצעות דבריו. רבים מאתנו מכירים את [...]

By |2019-04-10T19:02:10+02:00April 10th, 2019|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Tazria/Metzora 5778

Shabbos Newsletter Tazria/Metzora 5778 Sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter in memory of a loved one, or for a refuah shelaymah—or any non-commercial purpose! Just 50₪ per issue. Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Erev Shabbos at 13:30, 17:27 (early) and 18:52. Mincha on Shabbos day is at 18:00 (not as listed [...]

By |2018-04-12T17:34:36+02:00April 12th, 2018|Announcements, Schedule|0 Comments

A Modern Version of Tzaraas

In this week’s parsha we read “…it is the tzaraas affliction and shall be shown unto the priest.” (13:49) We are all familiar with the concept of an optimist and a pessimist, and how each view a half-full/empty cup. In a questionable situation of tzaraas, such as the one quoted above, I would have assumed [...]

By |2018-04-12T12:57:39+02:00April 12th, 2018|Rav's Blog|0 Comments

גרסה מודרנית של צרעת

בפרשת השבוע כתוב: "נֶגַע צָרַעַת, הוּא; וְהָרְאָה, אֶת-הַכֹּהֵן". (ויקרא יג:מט) כולנו מכירים את המושג של אופטימיסט ופסימיסט, וכיצד כל אחד מהם רואה שהכוס חצי מלאה או חצי ריקה. במצב לא ברור של צרעת, כמו זה שמתואר בפסוק שצוטט למעלה, הייתי חושב שהתורה תנקוט עמדה של אופטימיות, כלומר, להניח שהוא טהור ולא שהנגע הינו צרעת, אבל [...]

By |2018-04-12T12:49:31+02:00April 12th, 2018|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Tazria-Metzora 5777

Shabbos Newsletter Parshas Tazria-Metzora 5777 You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Friday at 13:30, 17:34 and 19:03 Summer 5777 calendar is available online. Printed copies will be available in shul soon. Shabbos Shiurim: The Rav’s shiur on Beis Elokim written by the Mabit takes place [...]

By |2018-03-25T22:08:59+02:00April 27th, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

Looks Are Deceiving

12:3 And in the eighth day the flesh of his foreskin shall be circumcised. The medrash points out that the expression “and on the eighth day” here is in regards to bris milah, but an almost identical expression appears in Parshas Emor (22:27) regarding an animal, which can be used as a korbon “and from [...]

By |2018-03-25T22:09:01+02:00April 27th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

לשדרג את הגוף!

וּבַיּוֹם, הַשְּׁמִינִי, יִמּוֹל, בְּשַׂר עָרְלָתוֹ (ויקרא י"ב ג') המדרש מציין שהביטוי "ביום השמיני" מתייחס בפסוק זה לברית מילה. למרות זאת, כמעט אותו ביטוי נמצא בפרשת אמור (כ"ב:כ"ז) ביחס לאילו בהמות מותרות להביא כקרבן "ומיום השמיני..." השוואה אחרת בין בני אדם לבהמות נמצאת בספר קהלת (ג':י"ט) "כִּי מִקְרֶה בְנֵי-הָאָדָם וּמִקְרֶה הַבְּהֵמָה, וּמִקְרֶה אֶחָד לָהֶם ... וּמוֹתַר [...]

By |2017-04-27T20:44:00+02:00April 27th, 2017|Rav's Blog|0 Comments