מקץ

/Tag: מקץ

Shabbos Newsletter Parshas Mikeitz 5778

Shabbos Newsletter Parshas Mikeitz 5778 You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Erev Shabbos at 12:30, 16:23 EXTRA MINCHA erev Shabbos at 13:30 Shabbos Shiurim: The Rav’s shiur on Beis Elokim written by the Mabit takes place this and every Shabbos at about 07:50 The Rav’s [...]

By | 2018-03-25T22:06:28+03:00 December 14th, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

Find the Light

The question has been asked by many commentators “Why do we not find discussions in the Mishna about the mitzvah of neiros Chanukah?” It is only mentioned in passing regarding the liability of a storekeeper who kept a fire lit outside his store, which subsequently ignited the load of a passerby. The halacha tells us [...]

By | 2018-03-25T22:06:30+03:00 December 14th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

להוציא את האור הגנוז

יש שאלה שנשאלת על ידי מפרשים רבים, "מדוע אנו לא מוצאים את מצוות הדלקת נרות חנוכה במשנה?" רק במקום אחד בענין נזיקין, כאשר אש שנדלקת מחוץ לחנות שרפה את מטענו של עובר אורח. המשנה אומרת שאם האש הגיעה מנר חנוכה, בעל החנות פטור מלשלם על הנזק, כי מותר לו להדליק נרות חנוכה מחוץ לחנותו. לי [...]

By | 2017-12-28T13:40:00+02:00 December 14th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

Making of a Leader

וַיֹּאמֶר רְאוּבֵן, אֶל אָבִיו לֵאמֹר, אֶת שְׁנֵי בָנַי תָּמִית, אִם לֹא אֲבִיאֶנּוּ אֵלֶיךָ; תְּנָה אֹתוֹ עַל יָדִי, וַאֲנִי אֲשִׁיבֶנּוּ אֵלֶיךָ. (בראשית מב:לז) Reuven says that he guarantees the safe return of Binyomin, and if not, his two sons will pay the price with their lives. Chazal tell us that Yaakov did not accept this guarantee, [...]

By | 2018-03-25T22:13:43+03:00 December 10th, 2015|Rav's Blog|0 Comments

כלל, פרט וכלל

וַיֹּאמֶר רְאוּבֵן, אֶל-אָבִיו לֵאמֹר, אֶת-שְׁנֵי בָנַי תָּמִית, אִם-לֹא אֲבִיאֶנּוּ אֵלֶיךָ; תְּנָה אֹתוֹ עַל-יָדִי, וַאֲנִי אֲשִׁיבֶנּוּ אֵלֶיךָ. (בראשית מב:לז) ראובן, בפניה לאביו, מתחייב להחזיר את בנימין הביתה בריא ושלם. אם לא, בניו ישלמו על זה בחייהם. חז"ל מלמדים אותנו שיעקב אבינו לא התרשם מערבון זה ואפילו קרא לראובן "בכור שוטה", כי הרי בניו הם גם נכדי יעקב אבינו [...]

By | 2015-12-10T22:39:34+02:00 December 10th, 2015|Rav's Blog|0 Comments

המתנה המושלמת

 כשיעקב אבינו רצה לפייס את אחיו על ידי מתנות – הוא עשה זאת בנדיבות רבה. התורה אפילו מעידה על תגובתו החיובית של עשיו למתנה. אם כך, תמוהה לנו מאוד התנהגותו של יעקב אבינו כשהגיע הזמן לשלוח את בניו חזרה מצריימה. במקום לשלוח מתנה גדולה ומכובדת (כפי שכבר ידע איך) הוא שולח "מעט צרי ומעט דבש" [...]

By | 2014-12-18T21:56:44+02:00 December 18th, 2014|Rav's Blog|0 Comments

Present In Mind

When Yaakov gave his brother Eisav a gift (Parshas Vayishlach), he gave him something outstanding and ostentatious. It seems that Yaakov really knew how to impress somebody and bring about results with a good gift. The Torah even relates to us that Eisav was moved with the present that he received. If this is so, [...]

By | 2014-12-18T21:53:41+02:00 December 18th, 2014|Rav's Blog|0 Comments