סוכות

/Tag: סוכות

Shabbos Newsletter Sukkos 5778

Shabbos Newsletter Sukkos 5778 Reminders: Mincha Erev Sukkos at 13:30, 18:06 The full Sukkos schedule appears in the attached newsletter. Double Mazel Tov to the Spira Family Pidyon Haben of their grandson on Thursday in their Sukkah 40/2 Lachish 21:30 Bar Mitzvah of Betzalel Dovid on Shabbos, with a Kiddush in the Ahavas Shalom sukkah. [...]

By |2017-10-03T13:37:55+03:00October 3rd, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

כיסוי מלא

בני ישראל זכו לקבל מצוות סוכה כדי לחוות שוב את נס ענני הכבוד. המבי"ט מציין שלא קיבלנו מצווה לחוות מחדש את החסדים שהקב"ה עשה עם בני ישראל על ידי נתינת המן כל בוקר, והמים דרך באר מרים, אף שהיו ממש באותה תקופה של נסיעתם במדבר. לכאורה, אנחנו צריכים גם להכיר טוב להקב"ה שסיפק לנו צרכינו [...]

By |2017-10-03T12:51:20+03:00October 3rd, 2017|Rav's Blog|0 Comments

כשיש סכך, לא לשכוח

הפסוק מכנה את יום ט"ו בתשרי כ"יום הראשון" - המדרש שואל את השאלה המתבקשת - הרי איך יום זה, שבאמצע החודש, ייחשב ראשון ?! תשובה ידועה שמציע המדרש היא, שיום זה הוא ראשון לחשבון עוונות, כלומר, שאין זמן לחטוא מפני שמתרוצצים להשלים ארבעת המינים ובניית הסוכה. הט"ז מרחיב על מחשבה זו ומציע שכל זמן שאדם [...]

By |2015-09-27T10:54:24+03:00September 27th, 2015|Rav's Blog|0 Comments

”ותיטיב לנו את החתימה“

המעבר מהימים הנוראים המרוממים לחג הסוכות עם שמחת החג הגשמית שלו, הוא מעבר קשה לעיתים. במבט לאחור על הימים הנוראים – רעיון אחד נותר חקוק בליבנו– הקב"ה הוא אכן מלכנו, ואנחנו עומדים, קטנים, לפניו. חז"ל לימדו אותנו שאחת הסיבות לישיבתינו בסוכה היא לפטור אותנו מחובת הגלות – אם אכן נתחייבנו בה. אחד מהדברים אשר אנחנו [...]

By |2014-10-27T11:48:29+02:00October 8th, 2014|Rav's Blog|0 Comments