פסח

/Tag: פסח

Shabbos Newsletter Pesach and Parshas Acharei Mos 5779

Shabbos Newsletter Pesach and Parshas Acharei Mos 5779 This issue is sponsored in memory of Charles Hertzig, who died on Pesach day 1968 (Great-grandfather to Lev Seltzer) Sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter in memory of a loved one, or for a refuah shelaymah—or any non-commercial purpose! Just 50₪ per issue. Contact Lev [...]

By |2019-04-18T15:29:57+02:00April 18th, 2019|Announcements, Schedule|0 Comments

Praisworthy Pesach

Chazal point out to us that when Klal Yisrael came together in a disorganized fashion (e.g the elders together with the youngsters, but without any honor given to the elders) it is symptomatic of Klal Yisrael being up to no good (See Rashi Devarim 1:22). Yet the Chasam Sofer brings from earlier sources that when [...]

By |2019-04-18T14:28:57+02:00April 18th, 2019|Rav's Blog|0 Comments

אמונה ראויה לשבח

חז"ל מציינים לנו שכאשר בני ישראל התקרבו למשה בערבוביא – כלומר ילדים דוחפין את הזקנים וזקנים דוחפין את הראשים, בלי לכבד את אלו שיש לכבד (עיין ברש"י דברים א:כב) - זה מראה שבני ישראל אינם בדרך טובה. אך החתם סופר מביא ממקורות מוקדמים, כי כאשר כלל ישראל הביאו קורבנות בבית המקדש, לא היה סדר קדימה. [...]

By |2019-04-18T14:25:22+02:00April 18th, 2019|Rav's Blog|0 Comments

Words – Kosher for Pe-Sach

The Metzora must meet the Kohen, who then appraises his situation, and passes judgement if he is tahor or tamei. The words “tahor” or “tamei” uttered by the Kohen is what actually confers on the Metzora the tahor or tuma status. The Tiferes Shlomo explains that a person who uses his words to learn Torah [...]

By |2019-04-10T19:04:38+02:00April 10th, 2019|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Acharei Mos/Kedoshim 5778

Shabbos Newsletter Parshas Acharei Mos/Kedoshim 5778 Sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter in memory of a loved one, or for a refuah shelaymah—or any non-commercial purpose! Just 50₪ per issue. Contact Lev Seltzer for details Reminders: Minyon Changes: NEW: Friday Shacharis minyon in the new room at 08:50. Starting this THIS Friday, April 20. [...]

By |2018-04-30T22:08:52+02:00April 19th, 2018|Announcements, Schedule|0 Comments

Shabbos Newsletter Pesach 5778

Shabbos Newsletter Pesach 5778 Nissan 5778 Calendar This issue is sponsored in memory of Charles Hertzig, who died on Pesach day 50 years ago (1968) Great-grandfather to Lev Seltzer Sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter in memory of a loved one, or for a refuah shelaymah—or any non-commercial purpose! Just 50₪ per issue. [...]

By |2018-03-29T14:46:26+02:00March 29th, 2018|Announcements, Schedule|0 Comments

The Question on the Question

One of the highlights of the Pesach Seder is the section on the four sons. In it, the wise son asks, “What are these testimonies (eidus)?” Rav Shimshon Refael Hirsch, in his masterpiece Chorev, explains in detail that “eidus” are commandments that come to show an idea that is central to our belief. Therefore, one [...]

By |2018-03-29T13:50:24+02:00March 29th, 2018|Rav's Blog|0 Comments

השאלה על השאלה

אחד מדגשי סדר הפסח הוא הקטע של ארבע בנים. בו שואל הבן החכם, "מה העדות והחקים...?" הרב שמשון רפאל הירש, בספרו המופת "חורב", מסביר בפירוט ש"עדות "הן מצוות שבקיומן מייצגות רעיון מרכזי לאמונתנו. לכן, אפשר לשאול, מה הבן החכם בעצם שואל? האם לא ברור שהוא כבר מבין שהמצוות האלו מתייחסות ליציאת מצרים? מגיד מתחיל במה [...]

By |2018-03-29T13:42:33+02:00March 29th, 2018|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Shabbos Chol Hamoed Pesach 5777

Shabbos Newsletter Shabbos Chol Hamoed Pesach 5777 This issue is sponsored in memory of Charles Hertzig, who died on Pesach day 1968—Great-grandfather to Lev Seltzer You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Friday at 13:30, 17:27 and 18:53 The Rav is away for Shabbos and also [...]

By |2018-03-25T22:09:06+02:00April 14th, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments