צו

/Tag: צו

Practice Makes Perfect

It is customary on Shabbos Hagadol to preview the hagadah, by reading from “avadim hayinu” until “mechaper al kol avonoseinu.” We do not find a special directive to prepare in such a strong way anywhere else (While the rishonim say that one should prepare all tefillos so that they should be fluent in one’s mouth, [...]

By | 2018-03-21T21:38:32+02:00 March 21st, 2018|Rav's Blog|0 Comments

בלי הכונה חוסר בהמצוה

יש מנהג בשבת הגדול להתכונן לליל הסדר על ידי קריאת ההגדה מ "עבדים היינו" עד "לכפר על כל עונותינו". לא נמצאה הוראה מיוחדת להתכונן בצורה כל כך חזקה בכל מקום אחר (בעוד שהראשונים אומרים כי יש להכין את כל התפילות, "כדי שיהיו שגורים בפיך", זה סוג אחר של הוראה). השאלה ברורה: מדוע הכנה זו הכרחית? [...]

By | 2018-03-21T21:36:30+02:00 March 21st, 2018|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Tzav 5777

Shabbos Newsletter Parshas Tzav and Pesach 5777   You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Davening times for Pesach and the rest of Nissan are included in this issue. Please look for the Summer 5777 timetable around Rosh Chodesh Iyar. Pictures from Matzoh Baking are online at [...]

By | 2018-03-25T22:09:10+03:00 April 6th, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

Reading Between The Lines

And Moses did as the LORD commanded him; and the congregation was assembled at the door of the tent of meeting. (Vayikra 8:4) The Netziv asks: Why was it necessary for all of Klal Yisrael to be present for this particular event? While Klal Yisrael was required to be present at other events, that was [...]

By | 2017-04-05T16:28:49+03:00 April 5th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

מנהג ישראל תורה

 וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה, כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה׳ אֹתוֹ; וַתִּקָּהֵל, הָעֵדָה, אֶל-פֶּתַח, אֹהֶל מוֹעֵד. (ויקרא ח:ד)  כאשר משה רבינו משח את אהרן ואת בניו והלביש אותם את בגדי הכהונה, הוא הצטווה להקהיל את כל בני ישראל כדי שיצפו במאורע. שואל הנצי"ב- מדוע היה צורך לאסוף את כל בני ישראל לאירוע של משיחת הכהנים? הרי  אירוע זה היה, לכאורה, [...]

By | 2017-04-05T16:21:02+03:00 April 5th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Tzav 5776

Shabbos Newsletter Parshas Tzav 5776 Reminders: Mincha Friday at 13:30, 17:18 and 18:39. Hagadah Shiur with the Rav on Shabbos afternoon 17:55 (20 minutes before the 3rd mincha). New Shabbos Minyon at 16:00 in the New Room. Avos uBanim is now on Shabbos Afternoon 16:30-18:00. Many times are changing due to the change in the [...]

By | 2018-03-25T22:12:53+03:00 March 24th, 2016|Newsletter, Schedule|0 Comments

Step one—Step Two

The gemora in Megilla tells us that in a leap year we celebrate Purim in the Adar which is closer to Pesach in order that one geula should be next to the other. Obviously, this isn’t just to bunch them together for convenience. There are many references throughout Chazal connecting Purim to Pesach. Let’s explore [...]

By | 2016-03-24T20:24:05+02:00 March 24th, 2016|Rav's Blog|0 Comments