שבעות

/Tag: שבעות

Shabbos Newsletter Parshas Nasso & Shavuos 5779

Shabbos Newsletter Parshas Nasso & Shavuos 5779 Reminders: Mishmar with Rabbi Brodie 21:15 Tonight! Come tonight to Ahavas Shalom for Torah, Cholen and Drink! Mincha Erev Shabbos at 13:30, 17:55 ("Early" Shabbos), and 19:29. Shabbos Shiurim with the Rav: The Rav’s shiur on Beis Elokim written by the Mabit takes place this and every Shabbos [...]

By |2019-06-06T17:15:24+02:00June 6th, 2019|Announcements, Schedule|0 Comments

ללא הגיון

ישנם שני הבדלים מעניינים בין יום טוב של שבועות, לחגים אחרים. ראשית, אין מצווה מיוחדת לשבועות (בניגוד לראש השנה שיש מצוות שופר, בפסח יש מצה, ובסוכות יש סוכה וארבעת המינים). שנית, התורה אינה מזכירה תאריך מסוים עבור חג השבועות - אלא הוא נספר מהיום השני של פסח. הבני יששכר מתייחס לנושא של התאריך עם הרעיון [...]

By |2019-06-06T15:49:51+02:00June 6th, 2019|Rav's Blog|0 Comments

צעד אחורה, שניים קדימה

בפרשתינו, התורה מלמדת אותנו על הסוטה, אשה שנחשדה על דבר עבירה עם גבר זר. כדי להוכיח את צדקותה, הכהן משקה את הסוטה "מים חיים" מכלי חרס. בעל הבאר מים חיים מדגיש שאופי הגשת המים הוא חלק מהמטאפורה שיוצרת התורה על ידי תהליך זה. כלי החרס מסמל את  גופנו וה"מים חיים" מייצגים את נשמתנו. מקורם של [...]

By |2016-06-09T11:01:30+02:00June 9th, 2016|Rav's Blog|0 Comments