שמות

/Tag: שמות

Shabbos Newsletter Parshas Shemos 5778

Shabbos Newsletter Parshas Shemos 5778 This issue is dedicated in memory of Rebbetzin Brachah Zachariash O.H. You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Erev Shabbos at 12:30, 16:35 The Rav is sitting shiva in his home until Motza'ei Shabbos 21:30. See the newsletter for details. The [...]

By | 2018-03-25T22:06:18+03:00 January 4th, 2018|Announcements, Schedule|0 Comments

Are You a REAL Man?

There are many times in our day-to-day interactions that someone will point out to us that we have done something wrong. When this happens, our natural response might be to challenge the accuser and deny the accusation. We might even just change the subject of the conversation in order to avoid admitting guilt. I think [...]

By | 2018-03-25T22:06:20+03:00 January 4th, 2018|Rav's Blog|0 Comments

האם אתה מסוגל להיות גבר אמיתי?

הרבה פעמים בעסק היומיומי שלנו, מישהו אומר לנו שעשינו משהו לא בסדר. כאשר זה קורה, התגובה הטבעית שלנו עשויה להיות להתריס על המאשים כדי להכחיש את ההאשמה. אולי אפילו לעבור לנושא אחר כדי לא להודות באשמה. אני חושב שתגובה הזו היא "אינסטינקט הישרדות" המופעל כדי לעזור לעצמנו לשמור על כבודנו וערכינו העצמי. בפרשת השבוע, משה [...]

By | 2018-01-04T21:14:04+02:00 January 4th, 2018|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Shemos 5777

Shabbos Newsletter Parshas Shemos 5777 You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Friday at 12:30 and 16:46 Everyone is invited to participate in the Bet Zvi Shabbaton Friday Night: Drasha from Rabbi Menachem Horowitz, Rosh Chaburah at Bet Zvi Shabbos “Kiddush Club”: Drasha from Rabbi Akiva [...]

By | 2018-03-25T22:09:56+03:00 January 19th, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

As If He Is Praying

2:23 and they cried, and their cry came up to God as an outcome of the bondage. 14:10 and the children of Israel cried out unto Hashem. In this week’s parsha, the Torah says that klal Yisrael cried out, but does not state that they cried out to Hashem. It just says that Hashem received their plea. Whereas at [...]

By | 2018-03-25T22:10:12+03:00 January 19th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

כזה, להתפלל, כאילו…

וַיִּזְעָקוּ; וַתַּעַל שַׁוְעָתָם אֶל-הָאֱלֹקים, מִן-הָעֲבֹדָה. (שמות ב:כג) וַיִּצְעֲקוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, אֶל-ה׳. (שמות י"ד:י) נשים לב להבדל בין הפסוקים.  בפסוק הראשון, (המוזכר בפרשתנו) התורה מציינת כי בני ישראל זעקו , ותפילתם אכן התקבלה, אך אינה מציינת את העובדה שזעקתם כוונה אל ה'. לעומת זאת, בפסוק השני (המוזכר בפרשת בשלח) כאשר התורה מתארת את עמידת בנ"י מול ים [...]

By | 2017-01-19T13:18:51+02:00 January 19th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

העכשן יצליח

רבינו יעקב בעל הטורים מבאר את תחילת פרשתינו כראשי תיבות: "ואלה שמות בני ישראל": ר"ת ואדם אשר לומד הסדר שנים מקרא ואחד תרגום בקול נעים ישיר יחיה שנים רבות ארוכים לעולם חשבתי על הרעיון הזה ומה כל כך מיוחד במצוות שנים מקרא ואחד תרגום שמבטיחה אריכות מים ? להוסיף נדבח לשאלתינו, הספר חסידים (301) מביא [...]

By | 2016-01-01T10:05:04+02:00 January 1st, 2016|Rav's Blog|0 Comments

טוב? נעים להכיר, אני פרעה

פרעה בלחץ! איך לפתור את ה"בעיה היהודית"? הם מתרבים בקצב מהיר ובקרוב ישלטו בנו ! ומה יהיה בזמן מלחמה בכלל ?! כמנהיגה המדיני של מצרים, פרעה מגיע להבנה שבכדי לשמור על בטחון מדינתו הוא מחוייב לשעבד את העם היהודי בכדי להציל את אופיה המצרי של ארצו ולהגן על ריבונותה המצרית. חז"ל רואים את מעשי פרעה [...]

By | 2015-01-08T14:51:33+02:00 January 8th, 2015|Rav's Blog|0 Comments

The Greater Good

Paro is under pressure: What should he do with the Jews? They are overpopulating us! Can we control them? What will happen in a time of war? It becomes clear to him that as the leader of Mitzrayim he is obligated—for the security of his nation—to enslave the Jews to ensure that they do not [...]

By | 2015-01-08T14:48:57+02:00 January 8th, 2015|Rav's Blog|0 Comments