שמיני

/Tag: שמיני

Shabbos Newsletter Parshas Acharei Mos/Kedoshim 5778

Shabbos Newsletter Parshas Acharei Mos/Kedoshim 5778 Sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter in memory of a loved one, or for a refuah shelaymah—or any non-commercial purpose! Just 50₪ per issue. Contact Lev Seltzer for details Reminders: Minyon Changes: NEW: Friday Shacharis minyon in the new room at 08:50. Starting this THIS Friday, April 20. [...]

By | 2018-04-30T22:08:52+03:00 April 19th, 2018|Announcements, Schedule|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Shemini 5777

Shabbos Newsletter Parshas Shemini 5777 You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Friday at 13:30, 17:31 and 18:58 Shabbos Shiurim: The Rav’s shiur on Beis Elokim written by the Mabit takes place this and every Shabbos at about 07:50 The Rav’s shiur on Pirkei Avos immediately [...]

By | 2018-03-25T22:09:05+03:00 April 20th, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

Commandments Are Bonding

And Nadav and Avihu, the sons of Aaron, each took his fire-pan, and put fire in them, and placed incense upon it, and brought before Hashem alien fire, which He had not commanded them. (Vayikra 10:1) The Torah tells us that Aharon’s sons brought an offering without the command of Hashem. The Shem m’Shmuel questions why they [...]

By | 2017-04-20T14:30:23+03:00 April 20th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

גדול המצווה ועושה

וַיִּקְחוּ בְנֵי-אַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא אִישׁ מַחְתָּתוֹ, וַיִּתְּנוּ בָהֵן אֵשׁ, וַיָּשִׂימוּ עָלֶיהָ, קְטֹרֶת; וַיַּקְרִיבוּ לִפְנֵי ה׳, אֵשׁ זָרָה--אֲשֶׁר לֹא צִוָּה, אֹתָם. (ויקרא י' א') שואל ה"שם משמואל": מדוע  הביאו בני אהרון קרבן שלא צוה אותם ה'? הוא עונה על השאלה, ואני רוצה להרחיב את  התשובה שלו. התורה משתמשת במילה "צוה"  כשהיא מתארת את המאורעות של בני [...]

By | 2017-04-20T15:52:19+03:00 April 20th, 2017|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Tazria (HaChodesh) 5776

Shabbos Newsletter Parshas Tazria (HaChodesh) 5776 Reminders: Mincha Friday at 13:30, 17:25 and 18:49. Hagadah Shiur with the Rav on Shabbos afternoon 18:05 (20 minutes before the 3rd mincha). Avos uBanim is now on Shabbos Afternoon 16:30-18:00. Women’s Pesach Shiur: Sunday 20:15 at the Rav’s home Lachish 5/3 NEW! Weekday Mincha at 20 minutes to [...]

By | 2018-03-25T22:12:45+03:00 April 7th, 2016|Newsletter, Schedule|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Shemini (Parah) 5776

Shabbos Newsletter Parshas Shemini (Parah) 5776 Reminders: Mincha Friday at 13:30, 17:21 and 18:44. Hagadah Shiur with the Rav on Shabbos afternoon 18:00 (20 minutes before the 3rd mincha). Avos uBanim is now on Shabbos Afternoon 16:30-18:00. NEW! Mincha at 20 minutes to shekiyah. NEW! Maariv at 20 minutes after shekiyah (new room) NEW! Maariv [...]

By | 2018-03-25T22:12:50+03:00 March 31st, 2016|Newsletter, Schedule|0 Comments

What & Where To Eat

The pasuk says “zos hachaya” – these are the animals that can be eaten. Rashi explains that we use the expression “chaya” – life – since Jews are attached to life, they were separated from the non-kosher animals, which detract from life. Whereas the Gentiles who are not attached to life can eat what they [...]

By | 2016-03-31T21:37:35+03:00 March 31st, 2016|Rav's Blog|0 Comments

האכילה שנותנת חיים

כאשר התורה מנחה אותנו לגבי האסור והמותר בתחום המזון, היא קובעת ש"זאת החיה אשר תאכלו" [ויקרא י"א:ב]. רש"י מסביר את שימוש הפסוק במילה "חיה". מכיון שעם ישראל דבוק לקב"ה, שהוא מקור החיים, הוא צריך לשמור מרחק ממאכלים שפועלים פעולה הפוכה. הנחיות אלו עומדות בניגוד למצבן של אומות העולם, שלא קבלו מגבלות אלו. כדי להמחיש זאת [...]

By | 2016-03-31T21:36:44+03:00 March 31st, 2016|Rav's Blog|0 Comments