תרומה

Home/Tag: תרומה

Shabbos Newsletter Parshas Terumah 5779

Shabbos Newsletter Parshas Terumah 5779 This issue is sponsored by the Brandt Family of Norfolk, VA In honor of the esteemed Rav, Rav Zachariash shlita   Sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter in memory of a loved one, or for a refuah shelaymah—or any non-commercial purpose! Just 50₪ per issue. Contact Lev Seltzer [...]

By |2019-02-07T18:52:24+02:00February 7th, 2019|Announcements, Schedule|0 Comments

תכתיר את עצמך

אנשים רבים חולמים שאם היה להם את כל הכסף שבעולם, כל הבעיות שלהם ייפתרו. במציאות, אנו מבינים כי העושר באמת יכול להכשיל בני אדם. אנחנו שומעים סיפור אחר סיפור על אלו שזכו בלוטו וקיבלו מיליונים, ולאחר שנה או שנתיים מצאו את עצמם באותו מצב של עניות - או אפילו יותר נזקקים! בנוסף לזה, חז"ל אומרים [...]

By |2019-02-07T16:49:45+02:00February 7th, 2019|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Terumah 5778

Shabbos Newsletter Parshas Terumah 5778 Sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter in memory of a loved one, or for a refuah shelaymah—or any non-commercial purpose! Just 50₪ per issue. Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Erev Shabbos at 12:30, 17:12 Mazel Tov to the Rav and Rebbetzin on the Aufruf of the [...]

By |2018-03-25T22:05:58+02:00February 15th, 2018|Announcements, Schedule|0 Comments

כלל הזהב

כתוב שמשה רבנו התקשה בעשיית המנורה, עד שאמר לו הקב"ה "השלך את הככר לאור והיא נעשית מאליה"(רש"י כה:לא). מדוע ה' דרש ממשה לעשות את המנורה, אם זה היה דבר שהוא לא היה מסוגל לעשות? למה לא עשה ה' את המנורה בעצמו, בלי לתבוע מאמץ - לכאורה חסר תועלת- ממשה? אנו יודעים כי אחד מכלי המשכן [...]

By |2018-02-15T15:42:42+02:00February 15th, 2018|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Terumah 5777

Shabbos Newsletter Parshas Terumah 5777 You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Friday at 12:30 and 17:22 The Rav is away, so his two Shabbos shiurim, as well as shiurim on Sunday and Tuesday will not meet. The Annual Ahavas Shalom Matza Chabura is coming up [...]

By |2018-03-25T22:09:29+02:00March 2nd, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

The Proof or the Pudding?

And you should put into the ark the testimony which I shall give you. (Shemos 25:16) Rashi seems to explain that the Torah is called a “testimony” because it testifies that Hashem commanded us to do the mitzvos. This seems problematic. How can the Torah testify on itself? The Orach Chayim explains that if the scribes of later [...]

By |2017-03-02T14:33:26+02:00March 2nd, 2017|Rav's Blog|0 Comments

עדות על העדות

וְנָתַתָּ אֶל-הָאָרֹן אֵת הָעֵדֻת אֲשֶׁר אֶתֵּן אֵלֶיךָ.  (שמות כה:טז)רש"י - "העדות - התורה שהיא לעדות ביני וביניכם שצויתי אתכם מצות הכתובות בה" פירושו של רש"י קצת בעייתי לכאורה - כיצד התורה יכולה להעיד על עצמה? בעל ה"אור החיים" מסביר שאם לחכמי הדורות האחרונים תהיה מחלוקת לגבי האותיות הנכונות בתורה, יהיה ספר-תורה 'פיזי' אשר יעיד על [...]

By |2017-03-02T14:30:37+02:00March 2nd, 2017|Rav's Blog|0 Comments

Uncollectable Debts

...וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה. מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ (שמות פרק כה:ב-ג) Hakadosh Baruch Hu asks Klal Yisrael to “take a terumah for me.” Chazal point out that Hakadosh Baruch Hu did not demand terumah, rather, as the pasuk notes “all with a giving heart.“ I saw a question “Why does Hakadosh Baruch Hu ask that [...]

By |2018-03-25T22:13:09+02:00February 11th, 2016|Rav's Blog|0 Comments