תתארו לעצמכם אדם עשיר גדול ששומע על קהילה יהודית שנרדפה על ידי הממשלה. ישועתם היחידה היא לשחד את הממשלה: המחיר הוא כל עושרו. בלית ברירה, הוא מחליט לקיים את המצווה הגדולה, ומשאיר את עצמו חסר כל. לאחר מכן הוא מתפלל אל ה’ ומבקש מזון כמו שיהודים רבים עושים שלוש פעמים ביום בברכת “ברך עלינו”, ברכה אשר מוקדשת בעיקר לפרנסה שלנו. “ה’ “, הוא מתחנן, “לא קיבלתי שום שכר בעולם הזה מן המצווה הזאת . עם זאת, כתוצאה של הצלת האנשים שלך, אני במצב כלכלי קשה. נראה לי כי ראוי לך להסתכל עלי בחיוב ולהעניק לי הכנסה יציבה!”\

הרב שמשון פינקוס מספר לנו שמשה רבינו נתן את כל חייו למען עלייתו של כלל ישראל, כולל להוציא מים מן הסלע עבורם ב”מי מריבה”. אבל דווקא מהאירוע הזה, תוך כדי סיוע לכלל, נמנע ממשה רבינו להיכנס לארץ ישראל. בפרשת השבוע, משה רבנו מתפלל לה’ בפעם האחרונה להיכנס לארץ ישראל. עם זאת, בקשתו אינה מבוססת על מעשים טובים שהוא עשה במהלך 40 השנים האחרונות (למרות שהיו לו הרבה שהיה יכול לבקש שכר עבורם), אלא הוא ביקש מתנת חינם. למעשה, הרב פינקוס אומר, כנראה שמשה בתחילת בקשתו הודה לה’ על הזדמנויות הזהב שניתנו לו לעזור לכלל ישראל, למרות שהוא לא היה ראוי להם.

רבות מההלכות של שלושת השבועות מאלצות אנשים לוותר על זרם חייהם הרגיל: אין מוסיקה, רחצה מוגבלת, איסור לרכוש פריטים יקרים, וכו’. אנחנו פועלים לפי השולחן ערוך ועוקבים אחר האיסורים האלה עד אחרי תשעה באב, ולאחר מכן משתחררים מהמנעות האלו. ואז, רבים מרגישים “שמרתי על ההלכות החמורות האלו, ועכשיו מגיע לי ליהנות קצת”. פרשת השבוע עומדת מול גישה כזו. משה רבנו לא חשב שהוא זכאי לכלום. הוא הבין כי לעשות את הדברים הנכונים בחיים לא מזכה אותך, אלא מחייב אותך להעריך ולהודות על ההזדמנויות שה’ נתן לך לעבוד אותו. מרגלא בפומיה דרב אביגדור מילר לומר שכאשר רואים בן אדם אחר ברחוב, שהוא פחות בר מזל ממנו (למשל: אדם עם גבס), ה’ שלח אותו דרכך כדי לחשוב ולהעריך את הברכות שה’ נתן לך.

גם אנחנו, במקום להרגיש ש”עכשיו מגיע לי …(מלא את החסר)”, צריכים להודות לה’ על הטוב שגמלנו גם בימים קשים אלה, של “בין המצרים”. בפעם הבאה שאנחנו נתקעים בתנועה כבדה, במקום להיות עצבנים, ננצל את ההזדמנות להודות לה’ שיש לנו כלי רכב.