לעתים קרובות, אנחנו מתבקשים לעזור למישהו אבל אנחנו מתנגדים לעשות זאת, כי אנחנו מרגישים שהאדם פשוט לא רוצה לעשות את העבודה בעצמו – אלא הוא רוצה שאחרים יעשו את העבודה בשבילו. מצב זה יכול להעלות תחושות קשות לגבי חוסר הכרת הטוב או חוסר הרגישות שלו לאחרים. אנחנו יכולים לחשוב לעצמנו, “אם הוא אפילו לא מוכן לעזור לי לעזור לו, למה אני צריך לטרוח לעשות את זה בשבילו?”

התורה אומרת לנו, למעשה, כי כאשר אנו רואים בהמה שלא יכולה לעמוד בגלל משא כבד, אנחנו צריכים לעזור לבעלים להעמיד את הבהמה על ארבעת רגליה. חז”ל מלמדים אותנו כי אנו מחויבים לעזור רק במצב שבו הבעלים מתאמץ בעצמו וזקוק לעזרה. עם זאת, אם הבעלים יושבים ואומרים לך “זוהי המצווה שלך. תעמול להעמיד הבהמה ואני אשב ואשתה את המשקה שלי כאן בצל”, אז אין חובה לסייע כלל.

אני חושב שכולנו יכולים בקלות להבין את המושג הזה (זה לא המקום לדון אם בדרך כלל זה ראוי לעזור למישהו שאינו מוכן אפילו להרים אצבע). עם היכנסנו לחודש אלול, כולנו רוצים להגיע לראש השנה מלאי רצון ומושלמים בתהליך התשובה שלנו. למעשה, רבים מאיתנו, כאשר אנו אומרים את הברכות של “השיבנו” ו “סלח לנו” בשמונה עשרה, אנו אומרים אותם בכוונה יתירה מאשר אנחנו עושים כל שאר השנה. אנחנו רוצים שה’ יעזור לנו לעשות תשובה.

החפץ חיים מספר משל על איש עני שהלך לנדבן עשיר והתחנן שיתן לו הלוואה כדי שהוא יוכל לפרנס את משפחתו. העשיר שהיה עסוק אמר, “בוא לבית שלי בשעה שמונה בערב, ואני אשמח להלוות לך את הכסף.” אבל האיש המסכן “היבריז” באותו לילה, והנדבן חש עלבון מחוסר ההערכה של העני. למחרת הם נפגשו שוב, והאיש המסכן חזר על הטיעון שלו, והבעל צדקה השתלט על עצמו ושוב קבע תור כדי לעזור לעני. גם באותו לילה, המסכן “היבריז”. זה לא ייקח הרבה זמן, עם התנהגות כזאת, שהעשיר יבין שהאיש המסכן הוא לא רציני – הוא סתם מתלונן. אם אחר זמן העני סוף סוף יגיע, מסופקני אם העשיר יסכים לתת הלוואה לאדם כזה.

גם אנחנו, כבר אומרים “השיבנו” בכל יום – מבקשים מה’ לעזור לנו לחזור בתשובה. כמה מאיתנו במשך כל היום באמת מתאמצים “להגיע כדי לקבל את הצדקה” מה’ בכבודו ובעצמו? ביקשנו, ועכשיו ה’ מוכן לעזור לנו לעשות תשובה – אם אנחנו לא עושים מאמץ, איך אנחנו יכולים לקבל את העזרה מן השמים?

יש עדיין זמן עד ראש השנה – מספיק זמן כדי לבקש עזרה מה’. אבל אנחנו חייבים לקחת יוזמה כבר עכשיו לקבל עזרה מהקב”ה לחזור בתשובה, ועם כך המאמצים והפעולות שלנו יהיו מבורכים בעזרת ה’.