הרמב”ן מציע שקשה להבין את התנהגותו של יהודה, כשעמד לפני יוסף בהתחננו על חיי אחיו בנימין. למה חזר יהודה על כל ההשתלשלות של הדברים?

המדרש, לכאורה, מבהיר את הענין אבל אנחנו עדיין צריכים עוד הסבר. מה היה ה”חבל” שיצר יהודה ואיך זה נגע ללבו של יוסף ?

על פי יסודו של הר’ ר’ דניאל מקלם נציע מהלך בדברים. לאחר תאונת דרכים (רח”ל) מנסים החוקרים לשחזר את התאונה בשביל לבדוק אותה מכל כיוון. אולי על ידי השחזור יבואו לאור פרטים שישפיעו על החקירה.

איך שחזור זה פועל ? יש הבדל בין זכרון לבין שחזור. זכרון הוא שליפה של מידע כזה או אחר מהעבר שלנו. אבל שחזור – שחזור מחזיר אותנו לזמן והמקום שבו האירוע התרחש. לפעמים רואים את זה בסיפור שמוגש בפרקים – לפני שהפרק החדש מתחיל ישנם כמה משפטים שמנסים להחזיר את הקורא למקום בו הוא עזב לאחרונה את גיבורי העלילה.

לפעמים בחיים אנחנו כל כך מרוכזים בהווה שאיבדנו את ה”תמונה הגדולה” של החיים. כשזה קורה אנחנו צריכים לקחת אתנחתא ולבדוק אם אכן אנחנו מתקדמים לעבר מטרותינו ארוכות הטווח ואם חיינו הנוכחיים הם כפי הגדרותינו.

יהודה הבין ששחזור הסיפור מהתחלתו – איך שפעם אחר פעם אחי יוסף הופלו לרעה – יעורר מדה של רחמנות אצל מושל מצרים העומד לפניו.

גם המשל וגם הנמשל יכולים לשמש אותנו בחיי היום יום. בחגותינו את החגים אנחנו מרגישים מרוממים ומלאים בקרבה לקב”ה – אם נזכה להבין ולשחזר רגעים אלו גם במשך שאר השנה – נחיה חיים של התרוממות מתמדת וקרבת א-לוקים במשך כל השנה כולה.