התורה מלמדת אותנו בנוגע למלך שיש לו מצוות מיוחדות החלות על מלך, בלבד. יכולים להניח באופן טבעי בשל מעמדו מוגברות, הוא ויתר יותר דיברות. עם זאת, הרב ירוחם הלוי ליבוביץ מצביע כי אם מסתכלים על מצוות אלו, נראה כי המטרה של אותם הוא להיות כאמצעי הגנה כי המלך לא ניסחף.

לדוגמה: יש נשים רבות מדי; אין יותר מדי סוסים; תמיד נושא התורה; וכו ‘.

עם זאת, הרב ליבוביץ מסביר כי אכן למלך כי הוא מסוגל להתגבר על האתגרים הללו הוא אדם גבוה, מלך טוב יותר. המקיים “לא ירבה לו סוסים…” יותר מאשר רק לשלול מהמלכודת של יותר מדי סוסים — זה למעשה מעלה אותו לרמה גבוהה יותר.

לקח לנו ללמוד: החיסרון הוא הצד החיובי. ניתן להשתמש בכל חיסרון היתרון שלך. החטאים הללו בכך תשובה הם הזדמנות ולקרב אותו השם.