המעבר מהימים הנוראים המרוממים לחג הסוכות עם שמחת החג הגשמית שלו, הוא מעבר קשה לעיתים. במבט לאחור על הימים הנוראים – רעיון אחד נותר חקוק בליבנו– הקב”ה הוא אכן מלכנו, ואנחנו עומדים, קטנים, לפניו.

חז”ל לימדו אותנו שאחת הסיבות לישיבתינו בסוכה היא לפטור אותנו מחובת הגלות – אם אכן נתחייבנו בה.

אחד מהדברים אשר אנחנו מבקשים מהקב”ה בכניסתנו לסוכה הוא “ותיטיב לנו את החתימה” – כלומר, לחתימה בספר החיים.

ניתן לשאול – איך ניתן להיטיב חתימה שכבר התבצעה ?! מסתבר שעל ידי הכרה בעומק ההשגחה הפרטית של הקב”ה, בעצם העובדה שהוא לוקח את הכל בחשבון, וכל מה שנעשה הוא לטובתינו – נוכל להבין שאם נפסק עלינו לצאת לגלות זה אכן לטובתנו.

ואפשר לא רק לקבל את זה, אלא לקבל את זה בשמחה ! אין לנו מבט חמוץ וקירות ריקים – אלא סוכה מיופה בנוי, עם אושר עמוק בלב ! אם הסוכה היא המקום בו שם אותנו הקב”ה, מסתבר שזהו הדבר הנכון עבורנו. זוהי הדרך להיטיב את החתימה – לקבלה באהבה ושמחה.

חג שמח !