הגמרא בברכות מלמדת אותנו שלא ממנים מנהיג (פרנס) על הציבור נגד רצונם, ולכן צריך קודם לשאול את הציבור. אמר רבי יצחק אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור שנא’ (שמות לה:ל) “ראו קרא ה’ בשם בצלאל” אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, “משה הגון עליך בצלאל?” אמר לו, “רבונו של עולם אם לפניך הגון לפני לא כל שכן”. אמר לו, “אף על פי כן לך אמור להם”. הלך ואמר להם לישראל, “הגון עליכם בצלאל?” אמרו לו, “אם לפני הקדוש ברוך הוא ולפניך הוא הגון לפנינו לא כל שכן” (ברכות נה:א)

השאלה ברורה: בצלאל לא מונה כמנהיג, אלא כאומן כדי לעשות את המשכן וכליו בשביל כלל ישראל. א”כ למה היה צריך לשאול אם הצבור יקבלו אותו?

פעם שמעתי הסבר מראש הישיבה שלי, המבוסס על מאמר ברמב”ם על ההבדל בין “מלך” ל”מושל “. הוא הסביר ש”מלך” רואה את האזרחים שלו כאנשים שהוא מייצג, ולכן חובתו היא לדאוג לכל ענייניהם. בדומה לאב, שלמרות שהוא ראש המשפחה, הוא מבין שהאחריות לאושרם של בני המשפחה מוטלת על כתפיו. ה”מושל”, לעומת זאת, קיבל את ממשלתו בכוח, ומשתמש באזרחים למטרותיו, לדוגמא הוא מטיל עליהם מסים כדי להרבות את עושרו האישי. הדאגה היחידה שלו לאזרחים היא שהם יהיו מספיק בריאים כדי לשרת אותו, בדיוק כמו מי שיש לו סוס, שדואג שסוסו יטופל היטב.

עכשיו אנחנו כבר יכולים להבין יותר את היחסים בין ה”פרנס” לבין הציבור. הגמרא אומרת לנו שהפרנס דומה למלך ולא למושל. רעיון זה גם מוזכר בשלחן ערוך לגבי שליח ציבור. על מנת לשמש כשליח ציבור, אדם חייב לקבל את אישור הקהילה. מי שלא אהוב ע”י הציבור אינו מתאים לתפקיד זה. החת”ס סופר מסביר לנו כי מכיוון שמטרת בניית המשכן היתה כדי לעבוד את ה’, כל המעורבים בעשיית אמצעי ה”כפרה” עבור כלל ישראל היו השליחים שלהם. לכן, יש לנו את האפשרות ללמוד מבצלאל לפרנס, כי בצלאל לא היה רק אומן;  הוא היה דומה לשליח ציבור, שמייצג אותנו כדי לקבל סליחה מה’.

אני רוצה להוסיף שהפרנסים של הצבור, אלו שקובעים איך הציבור צריך להתנהג במצבים מסוימים, מלבד חובתם לציבור בכלל, גם מחויבים לחיות  את חייהם ברמה  רוחנית גבוהה יותר. זה חל גם על כל אדם שעומד בראש משפחה. צריכים לוודא שכל השוכנים איתו יראו אותו כאדם טוב כדי שיקבלו אותו כשהוא מייצג אותם בזמן שהוא מתפלל לצרכי הבית.

מי ייתן ונזכה למלא את התחייבויותינו.