פרעה בלחץ! איך לפתור את ה”בעיה היהודית”? הם מתרבים בקצב מהיר ובקרוב ישלטו בנו ! ומה יהיה בזמן מלחמה בכלל ?! כמנהיגה המדיני של מצרים, פרעה מגיע להבנה שבכדי לשמור על בטחון מדינתו הוא מחוייב לשעבד את העם היהודי בכדי להציל את אופיה המצרי של ארצו ולהגן על ריבונותה המצרית.

חז”ל רואים את מעשי פרעה בנימה שלילית מאוד – וכאן המקום לשאול – למה ? הרי אחריותו לבני ארצו המצריים הם שחייבו את המהלך. הרב יעקב קמינצקי זצ”ל (בספרו אמת ליעקב) עונה שחסרונו של פרעה נעוץ במחסור בהכרת הטוב.

כפי הבנתי, ר’ יעקב מדגיש שפרעה אינו מבין את עומקה של השפעתו של יוסף על מהלכיה של מצרים. הרי לא ייתכן שיחשוש לאבד את ריבונותו והצלחתו ליהודים (צאצאי יוסף) אם היה מבין נכון – שכל השגיה של מצרים הם תודות ליוסף. ומכיון שכן – השגים ושגשוגים אלו שמים את מצרים בבעלותו ושליטתו של יוסף וצאצאיו! הבנה עמוקה זו של הכרת הטוב היא שונה מההבנה הנפוצה. לפי הבנה זו רואים שהכרת הטוב אינו חוב שפורעים בבנק ואז אפשר לשכוח אותו – אלא הוא מושג שקיים נגד עינינו תמיד.

ברצוני להוסיף גם עוד דגש. יוסף היה מאוד נאמן לפרעה. לא עשה מאומה בלי לקבל רשות מפרעה – אפילו לא הביא את משפחתו מארץ כנען שהיתה מוכת רעב – בלי לבקש רשות מפרעה. יוסף היה יכול לארגן תפיסת שלטון. היה בכוחו להדיל את פרעה ולהתייצב במקומו. אבל במקום זה שמר אמונים לפרעה – ה”טוב” הזה – הוא הטוב שפרעה איננו מכיר. הוא הטוב שמצהיר – יוסף ובניו הם שומרי אמונים ולא מורדים במלכות.

יוצא מכאן שהכרת הטוב בהחלט איננה סתם אמירת תודה על מעשה שבעבר. אלא זה מעשה הזדהות והפנמה של המעשה. ולא רק המעשה אלא כל תנאי הסביבה וכל הפועלים הנגזרים ממעשה זה. להכיר בכל הטוב!