הנזיר הוא יהודי אשר, בשל מצבו בחיים, מבין כי יש צורך לו לנקוט צעדים כדי להתקרב לה’ על ידי קבלת “נזירות” (כלומר למנוע מן היין ושאר מוצרי ענבים, לא לגלח שערו, ולא לטמא למתים). אפשר היה לחשוב שהפעולות שהאיש הזה לקח היו טובות ואצילות. אבל התורה מספרת לנו כי עם תום “נזירתו”, הוא חייב להביא קרבן חטאת. הסברים רבים ניתנו על מה החטא של הנזיר אשר מחייב אותו להביא את הקרבן חטאת.

הרמב”ן מלמד אותנו משהו שחשוב לנו לזכור לתמיד: כאשר אדם זה יורד בחזרה אל רמות החיים הרגילות לאחר שעלה לגבהים נשגבים כנזיר, הוא במובן מסוים חוטא. מוטב לו להמשיך ברמת הנזירות הגבוהה לכל ימי חייו.

נראה לי שהרמב”ן אינו אומר שבכל עת שאדם השיג רמה גבוהה יותר, חובה עליו להישאר ברמה זו, ואם ירד למטה זה נחשב חטא. ליתר דיוק הוא אומר, שכאשר האדם נאלץ – מכל סיבה שהיא – לחזור ל”עסקים כרגיל”, אם הוא לא מכיר בכך במובן מסוים שהוא לוקח צעד למטה, הוא עלול לאבד את כל הגבהים הנשגבים שהוא רכש. אולי זו הסיבה שהנזיר מביא קרבן, כדי להפנים שהוא עכשיו “יורד”.

סדר ליל חג השבועות מאחורינו ואנחנו יכולים לזכור אותו בחיבה. אם אנחנו רק אומרים לעצמנו “כדאי לעשות את זה פעם בשנה” בלי לחשוב שאולי אנחנו צריכים לעשות את זה לעתים קרובות יותר, אנחנו עשויים להיות כמו הנזיר שלא הכיר הרמה הגבוהה שאליה הגיע. אנחנו צריכים להעריץ את היכולת שלנו להתמיד וללמוד תורה למרות העייפות שלנו, ולשאוף למצוא הזדמנויות ללמוד בהתמדה כזאת לעתים קרובות יותר.

פעמים רבות, אני נשאל על מצבים, אשר עוררים אנשים לחפש דרכים לשפר באזור מסוים. לדוגמה, למישהו שיש קשיים כלכליים, אני יכול להציע לו כי בברכת “ברך עלינו” בשמונה עשרה, הוא צריך להפסיק לשנייה נוספת להתבונן על כוונת הברכה לו אישית. אולי אני יורה לו לעשות את זה רק לתקופת חודש אחד, כי אם אגיד לו לעשות את זה ליותר זמן, הוא בסופו של דבר עלול אפילו לא לעשות לחודש. עם זאת, אם הוא יעשה את זה אפילו במשך רק חודש אחד, זה יכול להטביע עמוק בתוך הטבע שלו, עד כדי כך שהוא ירצה להמשיך לעשות את זה. אם זה יקרה, ה’ירידה’ שלו (החטא) תהיה סיבה לעלייה.

בקיצור, לפעמים בתהליך הצמיחה, אנחנו נאלצים לקחת הפסד לטווח קצר כדי להרוויח לטווח ארוך. המסר שאנו לומדים מהנזיר צריך להיות שלמרות שיש צד של חטא כאשר הוא משלים את נדר נזרו, זה נותן לו זמן להתארגן, כדי להעלות את עצמו שוב בעתיד להיות יהודי אפילו יותר טוב.