“אַתֶּ֨ם נִצָּבִ֤ים הַיּוֹם֙” (דברים כט:ט)

מדרש אגדה (תנחומא נצבים פ”א) (מובא ברש”י): “למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות, לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים חוץ ממ”ט שבתורת כהנים, הוריקו פניהם, ואמרו מי יוכל לעמוד באלו, התחיל משה לפייסם, אתם נצבים היום, הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כלייה, והרי אתם קיימין לפניו”

המדרש אומר לנו שהמילים “אתם נצבים” בתחילת פרשת השבוע, הן תגובה לקללות בפרשת השבוע שעבר. בפרשת כי תבוא, כלל ישראל שמעו את התוכחה, את מה שנדרש מהם ואת העונשים שיקבלו אם לא מקיימים את מצוות התורה. משה רבינו הרגיע אותם ואמר: “אתה נצבים היום”, כלומר, “כשם שהגעתם עד כה, כך תוכלו להמשיך ולהצליח בשמירת התורה”. משה הבין שלפעמים אדם מסתכל על ההתחייבויות העצומות העומדות בפניו, ואותו אדם נכנס להלם ומאבד ביטחון שהוא באמת יכול להשיג את הדרוש. זו הנקודה שחייבים להיכנס ולעודד אותו. זה מה שעשה משה רבנו ואמר להם: “אתם יכולים להצליח!”

ככל שראש השנה מתקרב, ותהליך התשובה נראה מרתיע, יש אנשים שאולי מתיאשים. עלינו לקבל השראת כוח נוספת בכדי להתמודד עם חובתנו לחזור בתשובה כראוי. זה ניתן על ידי חיזוק תוכנית התשובה שלנו, החל ממוצאי שבת עם סליחות.

עם זאת, ברצוני לערוך השוואה אחרת. ה”קורונה” איתנו כבר כחצי שנה ורבים מאיתנו מדוכאים מכיוון שאין סוף באופק. תפילות הקהילה שלנו בראש השנה, באשר הם יהיו, עם מספר אנשים ככל שיהיו מורשים, עדיין צפים באוויר! ברצוני לומר לקהילה, “אתם נצבים היום”. אנו כקהילה, ברוך השם, זכינו להישאר ביחד ולהמשיך את המיניינים שלנו בעליצות טובה ובבטחה למשך רוב חצי השנה האחרונה.

מי ייתן ואנחנו נעמוד באתגר, נכיר באחריותנו לעזור לשנות את המצב ונבין שהדרך היחידה לשמור על בריאותנו היא בחסדי ה’. איננו יכולים להאשים אף גורם ממשלתי או גורם בריאותי, בין אם הם צודקים ובין אם הם טועים. זוהי טקטיקת הסטה של היצר הרע להסיח את דעתנו מתפילה בכוונה. יהי רצון שנתחזק בראש השנה הזה ונזכה שהמגיפה תוסר מעלינו.

המילה “מגפה” לאחרונה הושלכה סביב הרבה, ואנשים רבים כשהם שומעים את המילה חושבים על התפילה “ונתנה תוקף”. מחבר תפילה זו נענש באכזריות על ידי הנוצרים, וחיבר תפילה זו כהצהרה שהוא קיבל על עצמו את הדין מה’. לתפילה זו יש מסורת שהיא יכולה להעביר את ה’ מכסא הדין לכסא הרחמים. אם אנו מקבלים על עצמינו את האחריות על האירועים בשנה שעברה, ולא מאשימים אחרים, אנו יכולים גם לממש את “תוקף קדושת היום” הזה, וגם אנחנו נוכל לעמוד, בטוחים שה’ ישמע את תחנוננו.