(בראשית מט:יג) רש”י: “שהיה זבולן עוסק בפרקמטיא, וממציא מזון לשבט יששכר והם עוסקים בתורה”

בשבוע האחרון עבר כלל ישראל חוויה רגשית מאוד. אלפים – אולי מאות אלפים – השתתפו בסיום הש”ס. בו חוגגים את התורה שנלמדה על ידי כלל ישראל, כשכולם לומדים את אותו דף בכל יום. חלק מהרעיון של ר’ מאיר שפירא היה לאחד את כלל ישראל עם פרויקט אחד. ואכן, אשכנזים וספרדים, חסידים ומתנגדים, כולם מתאגדים ללמוד את הדף וחוגגים את האירוע הגדול של הסיום.

עם זאת יש שאלה שדורשת הסבר. אמנם אנו משבחים ומעריכים את אלו שלקחו על עצמם את ההתחייבות העצומה הזו והשלימו אותה, אך כל מי שהיה נוכח, ראה את השמחה בעיניהם של המשתתפים אפילו כאלו שלא סיימו את הש”ס. מדוע היו אלו שלא גמרו את ש”ס כל כך מאושרים? הברטנורה, על משנה במסכת ביכורים, מספרת לנו שבזמן שהעם הביא את הביכורים לירושלים, אנשים באזור היו מחוייבים לעמוד לכבוד המקיימים את המצווה, למרות שהם עצמם לא הביאו את הביכורים. אפשר לחשוב שאותו הדבר נוגע לאלו שלא סיימו את הש”ס, ש”תפקידם” הוא לעמוד ולמחוא כפיים ולהעריך את הישגיהם של אלו שסיימו את הש”ס.

עם זאת, לימוד התורה שונה מכל שאר המצוות. ההסכם בין יששכר לזבולון לא היה רק שזבולון היה מאפשר ליששכר ללמוד תורה, אלא שהמצווה למעשה הפכה להיות גם המצווה שלו. זה נכון עד כדי כך שמפרשים רבים אומרים, שבעולם הבא יבין זבולון את התורה שלמד יששכר, כאילו הוא בעצמו למד אותה. אנו לא מוצאים שיתוף מסוג זה לגבי מצוות אחרות (ראו יו”ד רמו:א, שם הרמ”א פוסק שאדם שאינו מסוגל ללמוד, חייב לעזור לאחרים ללמוד והוא גם יקבל שכר כאילו הוא עצמו למד). אנחנו לא מוצאים הקשר כזה ביחס למצוות אחרות. אכן, יש בחינת ערבות, בכך שאם אתה יכול לעזור למישהו לקיים מצווה, אתה חייב לעזור לו, אך אתה לא תקבל שכר כאילו קיימת המצווה בעצמך.

נאמר בשמו של הר’ חיים מבריסק, שמלבד מצוותו האישית של כל יהודי ללמוד, מצוות לימוד התורה דורשת לימוד תורה באופן כללי, שהיא, במובן מסוים, חובה קהילתית. זאת אומרת שאם אתה עוזר למישהו אחר ללמוד, קידמת לימוד התורה, שהוא חלק מחובתך. כשישבתי בבנייני האומה לפני יותר משבוע והסתכלתי על קהל האנשים שם, ההתלהבות שראיתי לכבוד התורה הראתה לי שהצופים האלה למעשה משתתפים. ואכן, כך היא לפי גישתנו. כאשר אנו מוחאים כפיים, עוזרים ומעודדים את לימוד התורה של אחרים, אנו משתתפים במצווה בדיוק כמו שזבולון חולק את התורה שלומד יששכר.

בתחילת כל מחזור של דף היומי, לאנשים יש מוטיבציה להתחיל להשתתף בלימוד ש”ס בפועל. הרב אהרון קוטלר מצוטט באומרו שאכן, זבולון יקבל את אותו השכר בעולם הבא כמו יששכר, אבל אם אתה רוצה לדעת מי מקבל העולם הזה אתה יכול להסתכל על אלה שלומדים תורה ורואים את עיניהם הזוהרות ואת החיוכים על פניהם. חזק חזק ונתחזק.