“תָּמִ֣ים תִּֽהְיֶ֔ה עִ֖ם ה’ אֱלֹקֶֽיך” (דברים יח:)

המגיד מדובנא מסביר את אומנות הצירוף של שני פריטים שונים. אם צריכים לחבר שתי חתיכות עץ משוטחות, ניתן לעשות זאת יחסית בקלות – פשוט לשים דבק בשני הצדדים וללחוץ. אבל אם צריכים להדביק דברים שבורים זה בזה שנראים כמו פאזל וזה אתגר אמיתי להדביק את כל החלקים זה בזה באופן שכשנגמור ייראה כמו פריט שלם אחד.

הרב חיים שמואלביץ אומר לנו שלפעמים מישהו יגיד לך דבר תורה יפה, ואחרי שאתה שומע אותו אתה מבין שהפסוק באמת רומז לרעיון הזה. עם זאת, אנו נהנים הרבה יותר מדבר תורה פשוט פשט שאינו לוקח מאמץ כזה להבין. אנשים עושים דברים ולאחר מכן מנסים להסביר ולהצדיק את מה עשו. לעתים קרובות הם מוצאים מקורות בחז”ל ובתורה, שתומכות במעשיהם. וישנם אנשים אחרים שהם, על בסיס מעשיהם, פשוט “קידוש ה’ מהלך”, ללא צורך בהסברים. לכן הפסוק לעיל אומר לנו שזה לא מספיק לחבר את עצמנו לה’ כמו פאזל, למרות שגם זה קשר לה’, אלא עלינו לשאוף להיות מחוברים בצורה “תמימה” – פשוטה.

כשמגיע חודש אלול ואנשים מתחילים לבחון את מעשיהם ועמדתם, פעמים רבות הם נתקלים בפעולה שעשו, או עמדה שהייתה להם, שמוכרחים להצדיק. עלינו לשאוף לפעול ולחשוב בצורה שלא צריך להסברים.

הרבה פעמים ילד יעשה משהו, וכשההורה תוכיח אותו על מה שהוא עשה, והילד אומר “תן לי להסביר…”. ההורה אומר ש: “אני לא רוצה הסברים – רק שלא תעשה את זה שוב.”

זה סוג התשובה שה’ דורש: שבמקום להצדיק את ההרגלים הישנים שלנו נשפר את דרכינו.

למעשה, אם מסתכלים במילון, ישנן הגדרות רבות למילה “ישר”. אחד מהם הוא ליישר טקסט כמו שעושים בעיבוד מסמכים. כאשר אנו מתכוננים למשימת התשובה שבה אנו עוסקים בארבעים הימים הקרובים, אנו לא צריכים לחפש איך “להצדיק” את ישרות מעשינו, עלינו לחפש שינוי – פשוט ליישר את הקו שלנו, ולהיות יהודיים פשוטים שפעולותינו תואמות באופן טבעי את רצון הקב”ה.