ישנם הסברים רבים מה היה חטאו של משה ואהרון ב “מי מריבה”. הרב שמשון רפאל הירש מציין שה’ ציווה למשה רבינו לקחת איתו את המטה – המקל המופלא שבו הוא ביצע נסים רבים – כאשר הוא הולך לדבר עם הסלע. בדרך כלל, המטה הזה שימש כדי לבצע ניסים, אבל כאן ה’ אמר רק לקחת אותו ולדבר עם הסלע. השאלה המתבקשת היא, מה היתה המטרה של לקיחת המטה איתו באירוע הזה?

הרב הירש מסביר כי כאשר כלל ישראל היו במדבר הם נהנו מקיום למעלה מן הטבע: מים מסלע, מן מן השמים, וכו’. בקרוב הם נכנסים לארץ ישראל ושם הם יצטרכו לעבוד את ה’ ולהתקיים לפי חוקות הטבע. בכך שמשה רבינו ידבר אל הסלע ויוציא את המים ממנו, הוא מוכיח לעם ישראל שהמים, אשר עד עכשיו יצאו בנס, בעצם תמיד שם, אבל מעכשיו הם פשוט יצטרכו להשתדל להוציא אותם החוצה. זו הסיבה שהפעם ה’ צוה לדבר עם הסלע ולא להכות אותו עם המטה.

עם מחשבה הזאת, אנחנו יכולים להבין כי המטה מסמל “ניסים” ודיבור לסלע מסמל “טבע”. על ידי כך שמשה יביא את שניהםלסלע, הוא מראה שני צדדים של מושג אחד: שה’ תמיד מנהל את העולם, רק שלפעמים הוא מסתתר מאחורי ה”טבע”, ולפעמים הוא מנהל את העולם עם נסים גלויים. נראה לי, שכאשר משה רבנו היכה את הסלע עם המטה, הוא גרם בלבול בקרב העם: האם המטה מסמל כעת קיום לפי הטבע או למעלה מן הטבע?

בחיי היומיום שלנו יש זמנים שבהם אנו מרגישים שדבר חריג קרה וה’ השגיח עלינו – בין באופן חיובי בין באופן שלילי. אבל כאשר דבר רגיל יותר קורה, אנו מנתקים אותו מה’, ומייחסים אותו ל”טבע”. למעשה, פעמים רבות, אנו שומעים על אנשים שמצאו את עצמם במצבים קשים והם מספרים על הנסים שקרו להם. אבל כשמדובר בחיי היומיום שלהם הם מתקשים להאמין שה’ גרם לזה. מעניין, שדיברתי עם אנשים רבים שסיפרו לי על הניסים שלהם, כמו להינצל מהשואה, והם אמרו לי שזה על טבעי לגמרי, אך כאשר הם התמודדו עם שאלה האם לעבוד בשבת, אותם אנשים חשו כי זה היה פיקוח נפש, ו”בלתי אפשרי” להם לחיות בלי לחלל את יום השבת הקדוש (אני לא שופט אותם). הם לא היו מסוגלים לראות שבנשימה אחת, הם מכירים ביכולתו של ה’ לעזור בצורה לא טבעית אבל שכחו מזה כאשר מדובר על פרנסה. אנחנו מרגישים פעמים רבות שחייבים לחסוך בקיום המצוות שלנו, כי זה “לא אפשרי” עבורנו להצליח ללא השתדלות יתרה. עם זאת, כאשר מישהו חולה, והרופאים אומרים שהתקווה היחידה היא תפילה, אנו נעשים לוהטים בשמירת המצוות ואנחנו מאמינים שה’ יכול לעשות הכל. המשימה שלנו בחיים היא ליישם את האמונה שה’ שולט על הכל, לתוך חיי היומיום שלנו.

זה היה גם הכרחי בכיבוש ארץ ישראל. ה’ חייב אותנו לנהל מלחמה על הארץ כדי ללמד אותנו כי אפילו כאשר אנו פועלים, הוא היחיד שקובע את התוצאות. המסר של פרשה זו הוא להבהיר כי גם הטבעי וגם העל טבעי שניהם תוכננו על ידי ה’, ואנחנו חייבים לראות את יד ה’ בכל המאורעות, הן נשגבות הן ארציות.