וְנָתַתָּ אֶל-הָאָרֹן אֵת הָעֵדֻת אֲשֶׁר אֶתֵּן אֵלֶיךָ.  (שמות כה:טז)רש”י – “העדות – התורה שהיא לעדות ביני וביניכם שצויתי אתכם מצות הכתובות בה”

פירושו של רש”י קצת בעייתי לכאורה – כיצד התורה יכולה להעיד על עצמה?

בעל ה”אור החיים” מסביר שאם לחכמי הדורות האחרונים תהיה מחלוקת לגבי האותיות הנכונות בתורה, יהיה ספר-תורה ‘פיזי’ אשר יעיד על האיות המדויק והניסוח של התורה. (בדומה למד המטר אשר נשמר בחבל דה- סבר, צרפת, כקנה מידה בינלאומי למידה זו.)

יש אנשים שאולי יחשבו שאפשר -אם כי קשה -לשמור את התורה שבכתב בלי התורה שבעל פה. אולם ר’ מיכל פיינשטיין מסביר שזה לגמרי בלתי אפשרי. אם כך, נראה שהחלק החשוב ביותר של התורה הוא התורה שבעל-פה, ולא התורה שבכת