ויקהל

Home/Tag: ויקהל

Pashut: PUSH IT!

The Medrash tells us that Betzalel merited to have an unbelievable amount of profound knowledge to the point that he was able to understand the inner workings of the Creation of the World. This was given to him because of the mesiras nefesh of his ancestors Chur and Miriam. It seems to me that one must explain why mesiras nefesh is [...]

By |2018-03-25T22:09:18+02:00March 23rd, 2017|Rav's Blog|0 Comments

המתכון להבנה עמוקה

"רְא֛וּ קָרָ֥א ה' בְּשֵׁ֑ם בְּצַלְאֵ֛ל בֶּן־אוּרִ֥י בֶן־ח֖וּר" (שמות ל"ה ל') ורש"י שם "חור - בנה של מרים היה" כתוב במדרש שבצלאל זכה לבינה יתירה, ואפילו להבנת סודות מעשה בראשית, בזכות שסבו, חור, מסר את נפשו במעשה העגל, ובזכות מסירות נפשה של מרים, הסבתא רבתא שלו במצרים, בזמן גזרת פרעה "כל הבן הילוד היאורה תשליכהו" [שמות [...]

By |2017-03-23T14:03:56+02:00March 23rd, 2017|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Vayakhel 5776

Shabbos Newsletter Parshas Vayakhel 5776 Sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter in memory of a loved one, or for a refuah shelaymah—or any non-commercial purpose! Just 50₪ per issue. Only one sponsor per issue. Contact lev@ahavasshalom.org for more info or to sponsor. Reminders: Mincha Friday at 12:30 and 17:24. Special Kabbalos Shabbos with [...]

By |2018-03-25T22:13:03+02:00March 3rd, 2016|Newsletter, Schedule|0 Comments

Addition by Subtraction

לֹא-תְבַעֲרוּ אֵשׁ, בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם, בְּיוֹם, הַשַּׁבָּת. (שְׁמוֹת לה:ג) You shall not kindle a fire in any of your dwellings on the Shabbos day. The question is asked by all of the commentaries: Why was the prohibition of kindling a flame singled out here, instead of any of the other 38 melachos, which are prohibited on Shabbos? [...]

By |2016-03-03T19:23:59+02:00March 3rd, 2016|Rav's Blog|0 Comments

הכבוד שבאיפוק

לֹא-תְבַעֲרוּ אֵשׁ, בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם, בְּיוֹם, הַשַּׁבָּת. (שְׁמוֹת לה:ג) המפרשים שואלים כאן - למה בחרה התורה במלאכת ההבערה בכדי ללמד אותנו שכל מלאכה נחשבת איסור בפני עצמו ? הרי יכלה התורה לנקוט בכל אחת מהל״ט מלאכות בכדי להבהיר דין זה - מה כל כך מיוחד במלאכת ההבערה ? בעל החתם סופר מציע את הרעיון