שבועות

Home/Tag: שבועות

Shabbos Newsletter Parshas Shavuos/Nasso 5780

Shabbos Newsletter Parshas Shavuos/Nasso 5780 השיבנו ה' אליך ונשובה Davening INSIDE the Beis Medrash! We are now permitted to daven inside, with different restrictions from last week. Here is the plan for Shavuos and Shabbos: We are permitted more people than last week, and people can sit closer together. Women are invited to attend [...]

By |2020-05-27T22:22:02+02:00May 27th, 2020|Announcements, Schedule|0 Comments

לילות ללא שינה

ידוע שחג השבועות הוא הזמן בו אנו חוגגים את מתן התורה. לוחות הברית היו הביטוי הפיזי של הקשר שלנו עם ה'. עם זאת, אותו הסמל המקורי לקשר שלנו נשבר על ידי משה רבנו כמעט מיד. ורק לאחר כמה חודשים קבלנו את הלוחות השניות. השל"ה הקדוש מספר לנו שהן היו אותו הדבר בדיוק - העתק מושלם [...]

By |2020-05-27T21:16:08+02:00May 27th, 2020|Rav's Blog|0 Comments