Va’eschana

Home/Tag: Va'eschana

החוזק בנוחות

נַחֲמ֥וּ נַחֲמ֖וּ עַמִּ֑י יֹאמַ֖ר אֱלֹקֵיכֶֽם׃ (ישעיהו מ:א) כשאנחנו מחזירים את הקינות שלנו לארון הספרים לשנה הבאה, והיום הזה המיוחד להתקרבות נסוג ממחשבותינו, ברצוני לציין שהיה מנהג באירופה לפני המלחמה להכניס את הקינות לגניזה מדי שנה. מטרת המנהג ההוא הייתה להנחיל ליהודים אמונה חזקה שעד שנה הבאה משיח כבר יהיה כאן והקינות לא יהיו רלוונטיות. ברצוני [...]

By |2020-07-31T11:04:47+02:00July 28th, 2020|Rav's Blog|0 Comments