זמני תפילה י”ז בתמוז

Davening times for the Fast of 17th of Tamuz

(15-Jul-14)

התחלת הצום 04:20 Fast Begins
שחרית 1 06:10 Shachris 1
שחרית 2 07:15 Shachris 2
שחרית 3 08:05 Shachris 3
מנחה 1 13:21 Mincha 1
מנחה 2 15:15 Mincha 2
מנחה 3 19:05 Mincha 3
שקיעה 19:50 Sunset

Shiur from Rabbi Yehonason Alpren
Topic Inyanei Deyoma

מעריב 1 20:10 Maariv 1
סוף תענית 20:17 Taanis Ends
מעריב 2 21:00 Maariv 2

The Rav’s Hilchos Shemita Shiur will NOT meet on Tuesday night.