חנוכה תשע”ג זמני תפילה

Chanuka Davening Times

שחרית   א’ – ו’
Shachris Sunday – Friday
מנין א’ 6.10 Minyan 1
מנין ב’ 7.15 Minyan 2
מנין ג’ 8.15 Minyan 3
מנחה   א’ – ה’
Mincha Sunday – Thursday
מנין א’ 13.00 Minyan 1
מנין ב’ 15.15 Minyan 2
מנין ג’ 25 דק’ לפני השקיעה (משתנה מדי יוםChanges daily – ) Minyan 3
מעריב  א’ – ה’
Maariv Sunday – Thursday
מנין א’ 20 דק’ אחרי השקיעה
(משתנה מדי יום)
Changes daily
(לפי הוראת הרב: אם מדליקים אחרי ערבית “זריזין מקדימין” ולא להתעכב אחרי התפילה.)
(According to the Rav’s instructions, those who light after Maariv should hasten to light as soon as possible after Davening.)
Minyan 1
מנין ב’ 17.30 Minyan 2
מנין ג’ 19.00 Minyan 3
מנין ד’ 21.00 Minyan 4
מנין ה’ 22.25 Minyan 5
מנחה ערב שבת קודש פ’ מקץ
Mincha Erev Shabbos Miketz
מנין א’ 12.30 Minyan 1
מנין ב’ 16.24 Minyan 2