זמני תפילה י’ טבת תשע”ו

Davening Times for 10 Teves 5776

תחילת הצום

Start of Fast

05:00
שחרית א’ 06:15
שחרית ב’ 07:15
שחרית ג’ 08:15
מנחה א’ 12:45
מנחה ב’ 15:15
מנחה ג’ 16:10
מעריב א’ 17:05
סוף הצום

End of Fast

17:10
מעריב ב’ 19:00
Rav’s Halacha Shiur 20:15
מעריב ג’ 21:00