זמני תפילה י”ז בתמוז
יום ג’ – י”ז בתמוז Tuesday June 25

Fast Begins 4:09 התחלת הצום
Shachris 1 6.10 שחרית 1
Shachris 2 7.15 שחרית 2
Shachris 3 8.05 שחרית 3
Mincha 1 15.15 מנחה 1
Mincha 2 19.15 מנחה 2
Maariv 1 20.12 מעריב 1
Taanis Ends 20.20 סוף תענית
Maariv 2 21.00 מעריב 2
Maariv 3 22.15 מעריב 3