מתוך שבח והודיה לבורא עולם על כל הטוב אשר גמלנו , ובפרט  על הולדת ביתנו היקרה

בת שבע חיה שתחי’

הרינו מתכבדים להזמין את כל ידידינו ומרעינו לקידושא רבא שייערך אי”ה כאן בבית הכנסת אהבת שלום,  בשב”ק פר’ וישלח, י”ז כסלו,  לאחר תפילת שחרית (בשעה 10:30 לערך)

המצפים לראותכם בשמחות תמיד,

מש’ טייכטל

What: a great Kiddush
Why: Bathsheva Chaya Teichtal was born!
Where
: Ahavas Shalom (that’s right here!)
When: this Shabbos (Vayishlach) after shacharis.
Who: all our friends, including you.