זמני תפילה צום ט’ באב
Tisha B’av

Mincha 15:15 18:00 מנחה
Stop eating by 19:49 התחלת תענית לפני
Maariv 20:30 מעריב
Shacharis 8:30 שחרית
Noon 12:46 חצות
Mincha 13:30 19:20 מנחה
Maariv 20:09 מעריב
Fast ends 20:14 סוף תענית
Kiddush Levana @ Ahavas Shalom 21:00 קידוש לבנה בביה”כנ