זמני תפילה ט’ באב

יום ב’ – ערב ט’ באבMonday –

Mincha 1

15:15

מנחה

Mincha 2

17:45

מנחה 2

Fast Begins

19:33

התחלת תענית

Maariv

20:00

מעריב

יום ג’ Tuesday

Shachris

8:30

שחרית

Noon

12:44

חצות

Mincha 1

13:30

מנחה

Mincha 2

19:00

מנחה 2

Maariv

19:53

מעריב

Taanis Ends

19:58

סוף תענית