Rav Z.

Home/Rav Avrohom Baruch Zachariash

About Rav Avrohom Baruch Zachariash

Rav Avrohom Baruch Zachariash has been the Rav of Ahavas Shalom since 2003. He currently lives in Jerusalem, but spends most Shabboses with his Kehilla in Ramat Beit Shemesh, Israel.

ארוחה מאוזנת היטב

"וְאָכַלְתָּ֖ וְשָׂבָ֑עְתָּ וּבֵֽרַכְתָּ֙ אֶת־ה' אֱלֹקֶ֔יךָ עַל־הָאָ֥רֶץ הַטֹּבָ֖ה אֲשֶׁ֥ר נָֽתַן־לָֽךְ"  (דברים ח:י) ישנן שתי מצוות בתורה בהן הברכה היא מצווה מדאורייתא. האחת היא ברכת התורה והשנייה ברכת המזון. המשך חכמה מציין שמברכים ברכת התורה קודם למעשה ואילו ברכת המזון רק לאחר מעשה האכילה. כדאי לציין שהגמרא אומרת שהיא קל וחומר שצריך גם לברך לפני שאוכלים, ובכל [...]

By |2020-08-04T13:38:18+02:00August 4th, 2020|Rav's Blog|0 Comments

החוזק בנוחות

נַחֲמ֥וּ נַחֲמ֖וּ עַמִּ֑י יֹאמַ֖ר אֱלֹקֵיכֶֽם׃ (ישעיהו מ:א) כשאנחנו מחזירים את הקינות שלנו לארון הספרים לשנה הבאה, והיום הזה המיוחד להתקרבות נסוג ממחשבותינו, ברצוני לציין שהיה מנהג באירופה לפני המלחמה להכניס את הקינות לגניזה מדי שנה. מטרת המנהג ההוא הייתה להנחיל ליהודים אמונה חזקה שעד שנה הבאה משיח כבר יהיה כאן והקינות לא יהיו רלוונטיות. ברצוני [...]

By |2020-07-31T11:04:47+02:00July 28th, 2020|Rav's Blog|0 Comments